O kterých cyklostezkách se to tu vlastně mluví, co miniatury za miliony, a za co se vlastně utrácí peníze z městské pokladny

5 Úno

V Břeclavském deníku ze dne 4. února 2009, je zveřejněn článek Místo nových cyklostezek opraví staré. Ano, cyklistovi jde na některých silnicích v Břeclavi o život. A jen proto, že cyklisté i řidiči motorových vozidel jsou velice opatrní, došlo k této tragedii myslím zatím jednou. Sražených cyklistů a aut již ale bylo více. Tato situace je každému zastupiteli velice dobře známá. A proto by, bez jakýchkoliv pochybností, mělo být investiční prioritou města také budování bezpečných cyklostezek, které odvedou cyklisty z dosahu nejkritičtějších a nejnebezpečnějších silničních úseků. Tyto bezpečné stezky ve městě Břeclavi vůbec nejsou. Překvapilo mě proto, že pan starosta se zmiňuje o údržbě stovek kilometrů pro cyklisty! Kde jsou? Zřejmě má na mysli Lichtenštejnské cyklostezky a to v rámci celého areálu LVA. Tedy rekreační stezky. Je třeba připomenout, že tyto cyklostezky nejsou „naše“, tedy jen Břeclaváků. Cyklostezky v rámci areálu LVA patří do správy dobrovolného svazku obcí a financování údržby by měla řešit společná pokladna obcí se snahou o získání dotací z kraje. Oprava stezky v Poštorné, směrem na rakouské hranice, kde, jak starosta uvádí, jsou výmoly největší, je připravována již od loňského roku. A město se, velice dobře, snaží získat finanční prostředky z evropských fondů. Takže je předpoklad, že městský rozpočet, bude-li akce realizována, nemusí být v tomto ohledu zatížen výraznou finanční investicí.

Co naše ale bude, budou miniatury LVA. Nezasvěcení neví, co miniatury LVA jsou. Bude vytvořeno 17 modelů, které by měly být ve zmenšeném měřítku věrohodnou a detailní kopií skutečných historických památek areálu LVA – tzv. saletů. Miniatury přijdou městskou pokladnu, tedy nás Břeclaváky, na cca 19 000 000 CZK, tedy víc jak 1 000 000 CZK na model. A to jsou pouze pořizovací náklady modelu. Už sám nápad, realizovat ve 21. století, v době IT technologií, malé modely památek, které mohou občané Břeclavi i turisté vidět v reálu „za humny“, zakládá prostor pro úvahy nad smysluplností tohoto projektu. Já spolu se dvěma zástupci z Pro regionu jsme měli možnost se o tomto záměru bavit s odborníkem Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který má mimo jiné velké zkušenosti s žádostmi a realizací projektů evropského formátu. Ten se vyjádřil, že miniatury v tomto pojetí jsou tak dobré na pískoviště, ne však, jako lákadlo a zajímavou turistickou atrakci pro návštěvníky našeho města. A to nejen z blízkého okolí, z naší republiky, ale i z EU, jejíž jsme už součástí. Měl velice zajímavou myšlenku vybudovat síť multimediálních informačních panelů pro turisty, rozmístěných po hlavních komunikačních tepnách v Břeclavi – samozřejmě takto lze postupovat ve všech obcích na území LVA. Informace by byly poskytovány ve vícejazyčné verzi. Projekt by byl realizačně velmi zajímavý nejen pro Jihomoravský kraj a náš stát. Ale i z pohledu EU by měl velké předpoklady, při kvalitně vypracovaném projektu, získat podporu a tedy potřebné finanční prostředky. Avšak i bez těchto evropských zdrojů by město v rámci samofinancování pořídilo propagaci LVA formou IT technologií mnohem levněji. Názor tohoto odborníka se mi opravdu líbil. Bohužel však, tyto argumenty zůstaly u mých bývalých kolegů radních bez povšimnutí anebo snad byly úmyslně přehlédnuty?

A kde vůbec myšlenka na miniatury vznikla? Já a pan starosta, Dymo Piškula, jsme při návštěvě v Polsku měli možnost navštívit velkou, poutavou turistickou atrakci. Na rozloze několika hektarů umístil soukromý podnikatel ve zmenšeném měřítku unikátní stavby světové architektury. V tomto areálu může turista zajímavě strávit celý den. Okolí každé miniatury je upraveno tak, že vytváří obdobné prostředí, v jakém je umístěn i originál. Návštěvník si může u každé miniatury odpočnout na lavičce. V areálu je zajištěná možnost dostatečného občerstvení, včetně sociálního zázemí. Je zde pamatováno i na rodiny s dětmi, pro které je ze dřeva postaven velký krásný dětský kout. Areál miniatur majitel neustále rozšiřuje. Investuje nejen do zobrazení dalších světově věhlasných staveb, ale i do nezbytného technického zázemí, tedy velkokapacitního parkoviště. Tento projekt má opravdu smysl.

A co vymyslel našinec? Na plácku několika set metrů čtverečních má být seřazeno 17 velmi drahých miniatur. Návštěvník, pokud projeví o tuto atrakci zájem, bude muset absolvovat cestu pěšky mezi parkovišti aut a nákupními vozíky okolních supermarketů. A co mu bude odměnou? Necelé 2 desítky modelů, snad s cedulkou, kde bude stručně popsáno to, co si může přečíst z propagačních matriálů na TIC. S trochou štěstí budou cedulky vícejazyčné. Ale to bude záležet na velikosti cedulky.

Ani se nezamýšlím nad pořizovacími náklady celého areálu. Zatím je uvažována cifra okolo 50 000 000 Kč. A to ještě nikdo neřešil provozní náklady. Pro investici 50 000 000 Kč totiž nebyla ani pořízena studie, která by konkrétně řešila tento záměr.

Zastupitelé Města Břeclavi budou 20. února 2009 schvalovat rozpočet města na rok 2009. Svým hlasováním budou mimo jiné odpovídat i na následující otázku. Potřebujeme tyto miniatury, když ty stovky kilometrů Lichtenštejnských cyklostezek vedou okolo originálů v jedinečné přírodě LVA? Anebo raději za 50 000 000 Kč vybudujeme tolik potřebné bezpečné cyklostezky v intravilánu města Břeclavi a ještě nám zbude na výkupy pozemků a realizaci chodníku ze Staré Břeclavi k obchodnímu domu Tesco.

Občane Břeclavi! Městský rozpočet je Tvůj rozpočet a jsou to Tvoje peníze. A zastupitelé mají svým hlasováním projevit vůli občanů a ne z veřejných finančních prostředků realizovat své zájmy. Ptej se proto, občane, svého zastupitele, co řeší městský rozpočet, jaké jsou plánované investiční priority, a jak bude Tvůj zastupitel hlasovat o městském rozpočtu. A přijď se 20. února 2009 podívat, jak byla Tvá vůle hlasováním zastupitelů vyjádřena. Já stávající návrh rozpočtu nepodpořím.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.