Pravda o rozpočtu Města Břeclavi pro rok 2010

7 Úno

Rozpočet Města Břeclavi pro rok 2010? Zajímavé, leč nepřehledné čtení, předkládané zastupitelům po kouskách. Hra na schovávanou?

Tedy pěkně od začátku. Velkými tučnými písmeny a čísly hned první strana tohoto materiálu pěje pochvalné ódy na přebytkový rozpočet ve výši 11 900 000 CZK při předpokládaných příjmech 651 000 000 CZK, výdajích 639 000 000 CZK a při zapojení 7 000 000 CZK přebytků z minulých let. Je to však jen hra s čísly. Jen investiční akce, které jsou již v loňském roce schválené, a jsou v rozpočtu pro rok 2010 v položce takzvané nezahrnuté do rozpočtu, dosahují výše 250 000 000 CZK! Jak tedy můžeme hlásat, že rozpočet máme přebytkový? O předpokládaných příjmech všichni víme, že je to značně pohyblivá položka a vzhledem k celosvětové krizi pohyblivá směrem dolů. Že máme rozpočet na vodě, se už nejen šušká.

Ale papír snese všechno. A když opravdu korunek pochybí, tu poslední trochu majetku, co město ještě má, prodáme.

Rozpočet města Břeclavi pro rok 2010

Nalejme si čistého vína Břeclaváci!

Víte, že Město Břeclav v období 2002 až 2009 prodalo svůj majetek ve výši 500 000 000 CZK (půl miliardy korun českých)? To se to pak chlubí, že se dluhy vlád minulých splácí, to se to pak tvoří vyrovnané rozpočty. Škoda jen, že občan Břeclavi tu půl miliardu na svém městě zásadně nepoznal.

Prezentace na veletrzích (11 500 000 CZK)

Při pozornějším čtení rozpočtu se lehce rozpozná, jakým směrem se zájem radnice ubírá.

Odbor školství, kultury a mládeže vykazuje položku Cestovní ruch ve výši 12 000 000 CZK, z toho je 7 500 000 CZK na propagaci turistiky v Břeclavi! Ale kolik má Břeclav turisticky zajimavých míst? Pro porovnání, v dřívějších letech se tato částka pohybovala okolo 1 000 000 CZK, v roce 2008 se zastavila na částce 3 500 000 CZK. V dodatku změn k rozpočtu, předloženém v lednu na zastupitelstvo a zastupitelstvem schváleno, je však uvedeno, že cestovní ruch má v rozpočtu 0 CZK, proto je předložena změna na 4 000 000 CZK. A to bez zdůvodnění, na co se vlastně navyšuje. S tímto souvisí například i můj článek Business pro jednotlivce a díra do rozpočtu pro město. Pokud jde o navýšení propagace, pak jsme již na částce 11 500 000 CZK! Což je součet 7 500 000 a 4 000 000 CZK.

Dále vybírám jen to nejzářivější. A můžete sečítat se mnou.

Břeclavské miniatury (27 000 000 CZK)

V rozpočtu 2010, předloženém na prosincovém zastupitelstvu, je zařazena investice Miniatury LVA 15 000 000 CZK. Ve stejném rozpočtu, v nezařazených investicích, Miniatury LVA, je tematický park 10 000 000 CZK a v lednovém dodatku téhož rozpočtu jsou miniatury navíc navýšeny ještě o další 2 000 000 CZK. Což z 15 dává 17 000 000 CZK a hned se bavíme o jiných číslech. Součet je jasný, 27 000 000 CZK! Pozemky k záměru výstavby miniatur už nás stály 25 000 000 CZK. Celkem tedy sranda za 52 000 000 CZK, zatím!

Břeclavský zámek či zámecký park (51 500 000 CZK)

Zámek v investicích zařazených do rozpočtu 2010 není, ale v takzvaných nezařazených investicích pro rok 2010 jej již nalezneme jako položku Zámek Břeclav – revitalizace kulturní památky. Za tuto nezařazenou investici zatím dle rozpočtu zaplatíme 25 000 000 CZK. V dodatku k rozpočtu je zastupitelstvem schváleno, že pro položku Zámek (bez bližší specifikace) je v rozpočtu 0 CZK. Změněno je na 11 500 000 CZK. Takže rázem máme pro zámek už celkem 36 500 000 CZK a žádné že nic.

Položka Zámecký park nebyla vůbec zařazena do rozpočtu investic na rok 2010, ani nebyla uvedena v takzvaných nezařazených. Radní ji ale zanesli do dodatku jako položku Zámecký park ve výši 15 000 000 CZK. A máme tu nový pojem, vedle LVA – tematický park, lesopark, teď už i zámecký park.

Zatím tedy pro zámek a miniatury v rozpočtu na rok 2010 je přiděleno již 78 500 000 CZK. Tedy ještě jednou, zámek a miniatury nás, Břeclaváky, příjdou na téměř 80 000 000 CZK, pouze v roce 2010!

Kaple Sv. Huberta (7 000 000 CZK)

Zajímavou položkou je i Kaple Sv. Hubert (jeden ze saletů LVA). Koncem roku 2009 zastupitelstvo schválilo investici Oprava kaple Sv. Huberta. Ta se nachází v lokalitě, kde je třeba, prý i v době krize, investovat městské peníze. V základním rozpočtu pro tuto investici nebyl přidělen žádný finanční obnos. V takzvaných nezařazených se ale sešlo 5 000 000 CZK. Již tradičně pak v dodatku bylo uvedeno, že v rozpočtu je 0 CZK a dodatkem se navyšuje o 2 000 000 CZK. Na kapli Sv. Huberta je na rok 2010 plánován výdaj 7 000 000 CZK. Nikoli 0 CZK, jak je prezentováno v původním rozpočtu.

Když shrnu investice do historických památek a miniatur, dostává se břeclavský rozpočet pro rok 2010 na výdaj v celkové výši 85 500 000 CZK. Pokud přičtu propagaci, tak pro takzvané zviditelnění Břeclavi, jen pro letošní rok, vyčlenili zastupitelé částku 97 000 000 CZK! V Břeclavi se asi letos s turisty dveře netrhnou. Jen si zastesknu, že nemáme vyřešenou bezpečnost cyklostezek, chodníky jsou v havarijním stavu, silnice také nemáme na chlubení a pokračovat by se dalo na další, minimálně takto dlouhý, článek.

A trošku z jiného soudku.

Osvětlení městských památek (10 000 000 CZK)

Položka osvětlení památek v základním rozpočtu – nenalezeno. V tabulce takzvaných nezařazených ale již je částka 4 000 000 CZK. Klasika, v dodatku je uvedeno, že bylo schváleno 0 CZK a navyšuje se na 6 000 000 CZK. Celkem budeme památky nasvětlovat za dalších neuvěřitelných 10 000 000 CZK (počítáno bez energií, samozřejmě).

Městský sportovní klub (7 000 000 CZK)

V rozpočtu pro rok 2010 se objevila v položce takzvaných nezařazených investice MSK – Stavební úpravy areálu (půdní vestavba) ve výši 3 000 000 CZK letos a 3 000 000 CZK na příští rok (MSK – městský sportovní klub, dříve TJ Tatran Poštorná). V dodatku je napsáno MSK – zázemí – půdní vestavba, schváleno 0 CZK, navýšeno na 4 000 000 CZK. Celkem tedy, pro letošek 7 000 000 CZK. A co projekt řeší? Velký půdní prostor pro nadstandardní bydlení, s kuchyní, obývací a oddychovou částí, posilovnou a velkou whirlpool vanou. Pro koho?

Díky břeclavskému systému zařazení investičních akcí, nezařazení investičních akcí a dodateků změn, je vše zastupitelstvem schváleno, tak je poskládaný pěkný finanční obnos. Nad smysluplností investic lze pochybovat. To, co sem výše popsala, je jen část toho, co by měl Břeclavák o rozpočtu svého města vědět. Náš rozpočet je puzzle, nejspíše limitovaná edice. Chce to jen čas a trpělivost vše k sobě poskládat.

Pro tento rozpočet jsem samozřejmě nehlasovala. Všichni máte možnost si nechat na radnici rozpočet předložit, bohužel poskládat si jej již musíte sami. Je to úmysl radnice, nebo chyba úředníků? Jak bylo řečeno, je to pro někoho dobrý business. Radnice svou vizi k cestovnímu ruchu oficiálně a transparentně nedeklarovala. Rozpočet s dodatkem byl velkou nadpoloviční většinou zastupitelstva však schválen a je tedy platný.

Východisko? Letos jsou volby.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.