Nenechte se zaskočit velkou vodou

10 Led

V tomto příspěvku vám přináším přehled nejdůležitějších odkazů v případě povodní. Odkazy jsou platné pro celou Českou republiku.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Výstrahy a informační zprávy hlásné a předpovědní povodňové služby
http://hydro.chmi.cz/hpps/woczalrt.php

Aktuální informace
http://hydro.chmi.cz/hpps/default.htm

Aktuální radarová data (interaktivní satelitní mapa srážek)
http://www.chmi.cz/meteo/rad/

Aktuální srážky (kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů)
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php

Hydrologická předpověď
http://hydro.chmi.cz/hpps/main.php?kat=PPDI

Hlásné profily (evidenční listy hlásných profilů)
http://hydro.chmi.cz/hpps/main.php?kat=HLPRF

Co jsou to hlásné profily? Jedná se o vodoměrné stanice kategorie A (základní), provozovány ČHMÚ a Povodím, kategorie B (doplňkové), hydrologická pozorování provádí většinou dobrovolníci z ČHMU a kategorie C (jsou účelové), provozované obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Profily A a B tvoří celostátní systém hlásné povodňové služby.

Povodí České republiky

Stavy a průtoky na vodních tocích v ČR (po rozkliknutí na jednotlivá povodí lze dále zjistit údaje o hladinách v nádržích, odtoky z nádrží, srážky v povodí)
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/aplikace/sap_toky.htm

Kontakty na jednotlivá povodí
https://gobbet.cz/povodne/povodi-v-ceske-republice/

Povodí Moravy

Stavy a průtoky ve vodních tocích
http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm

Hladina v nádržích a odtok z nádrží
http://www.pmo.cz/portal/nadrze/cz/index.htm

Srážky
http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/index.htm


Tagy

, , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.