Archiv | Povodně RSS

Květnové povodně 2010 v povodí Moravy

6 Čvn

Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila ze Středomoří nad východ Evropy, kde setrvala bez výraznějšího pohybu po dobu více než dvou dní. Proudění kolem středu této níže přineslo intenzivní srážky na Slovensko, do Polska a také na severovýchod České republiky.

Povodně v povodí Moravy v letech 1965 až 2010

6 Čvn

Zapomněli jsme a nepoučili jsme se ani z povodní roku 1997, 2002 a 2006. Povodně tady byly, jsou a budou.

Od roku 1965 až do roku 2010 se vyskytlo v povodí Moravy celkem 53 povodňových epizod. Za období 45 let bylo jen 13 roků bez povodní. A opakované povodně v jednom roce byly celkem v pěti letech. Tři povodně v tomtéž roce byly v letech 1970, 1982, 1985, 1986, dvě povodně v roce 2006.

Nenechte se zaskočit velkou vodou

10 Led

V tomto příspěvku vám přináším přehled nejdůležitějších odkazů v případě povodní. Odkazy jsou platné pro celou Českou republiku.

Povodí v České republice

9 Led

Česká republika je složena z pěti povodí. Uvnitř příspěvku uvádím stručný přehled kontaktů na každé z nich. Uvnitř tohoto příspěvků přináším nejdůležitější kontakty, na které se můžete obracet.

Co je to povodeň a co vyjadřují stupně povodňové aktivity

3 Říj

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodeň může být způsobená přírodními jevy (déšť, tání, ledochody), nebo jinými vlivy (například poruchou vodního díla).

Mapy aktivní a pasivní zóny záplavového území v Břeclavi

2 Říj

Příspěvek obsahuje mapy aktivní a pasivní zóny záplavového území v Břeclavi. Mapy jsou k dispozici i ve formátu PDF, ke stažení.

Povodňový plán

2 Říj

Povodňový plán je základní dokument, podle kterého se postupuje při ochraně před povodněmi.

Povodňové plány zpracovávají orgány územních celků všech úrovní (obec, obec s rozšířenou působností, kraj, Česká republika); správci toků.

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území, zpracovávají povodňové plán vlastníci stavby, a to pro svou potřebu a řeší v něm skutečnosti týkající se své ochrany! Povodňový plán stavby je základním a nutným podkladem pro aktuální a smysluplný povodňový plán města, obce.

Co dělat před povodní, při předpokládané evakuaci

2 Říj

V tomto příspěvku se zaměříme na to, co dělat okamžiky před povodní, při předpokládané evakuaci.

Jak moc hrozí městu Břeclavi povodně

1 Říj

Video uvnitř příspěvku.

Povodňová ochrana města Břeclavi

1 Říj

Tímto příspěvkem zde, na svém blogu, otevírám novou kategorii, Povodně. Do kategorie budu postupně zařazovat manuály, materiály, typy a poznámky z praxe.