Co je to povodeň a co vyjadřují stupně povodňové aktivity

3 Říj

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodeň může být způsobená přírodními jevy (déšť, tání, ledochody), nebo jinými vlivy (například poruchou vodního díla).

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového ohrožení pro určitou nemovitost nebo území.

  • 1. stupeň (stav bdělosti) se nevyhlašuje; nastává při nebezpečí přirozené povodně a jsou-li splněny podmínky v povodňovém plánu pro určitou nemovitost. Jedná se o období nebezpečí povodně, tedy před povodní. Provádějí se přípravná opatření.

Vlastní povodeň nastává při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity.

  • 2. stupeň (stav pohotovosti); nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
  • 3. stupeň (stav ohrožení); nebezpečí škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce nebo evakuace.

Jednotlivé stupně jsou vztaženy k směrodatným limitům, například k průtoku na vodním toku, množství spadlých nebo předpovídaný srážek.

Povodeň začíná vyhlášením 2. stupně nebo 3. stupně povodňové aktivity příslušným povodňovým orgánem a trvá do odvolání.


Tagy

, ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.