Povodňový plán

2 Říj

Povodňový plán je základní dokument, podle kterého se postupuje při ochraně před povodněmi.

Povodňové plány zpracovávají orgány územních celků všech úrovní (obec, obec s rozšířenou působností, kraj, Česká republika); správci toků.

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území, zpracovávají povodňové plán vlastníci stavby, a to pro svou potřebu a řeší v něm skutečnosti týkající se své ochrany! Povodňový plán stavby je základním a nutným podkladem pro aktuální a smysluplný povodňový plán města, obce.

A co by tedy měl povodňový plán stavby (rodinného domu, bytového domu, chaty a podobně) zejména obsahovat?

 • Údaje o stavbě, která se nachází v záplavovém území.
 • Informace, zda se jedná o aktivní nebo pasivní zónu záplavového území.
 • Popis, co by mohlo být zaplaveno; co lze odstranit (pro příklad plot), čím a jak rychle.
 • Konkrétně definovat možné zabezpečovací práce nemovitosti, popíše se aktivní účast občana, postup povodňového orgánu, pro příklad mobilní povodňová hrazení, pytle s pískem a podobně.
 • Počet osob, které se v nemovitosti nachází.
 • Věk osob (není nutné na měsíce, je třeba popsat, zda se jedná dítě, starší osobu, osobu se sníženou pohyblivostí a podobně).
 • Způsoby vyhlašování stupňů povodňové aktivity (údaje poskytne příslušný povodňový orgán).
 • Kontakty (nejen občanů, ale také příslušné povodňové komise).
 • Systém vyrozumění a možnosti doručování následných informativních zpráv (údaje poskytne příslušný povodňový orgán).
 • Řešit způsob vyrozumění občanů při výpadku elektřiny a telefonů (údaje poskytne příslušný povodňový orgán).
 • Evakuační plán; kam, po jaké trase, způsob přepravy, zda vlastním dopravním prostředkem nebo je nutnost zajištění povodňovou komisí (údaje poskytne příslušný povodňový orgán).
 • Činnost hlídkové služby; v případě, že je občan dobrovolný člen hlídkové služby (údaje poskytne příslušný povodňový orgán).

Povodňový plán stavby musí být vypracovaný minimálně ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno zůstává vlastníku nemovitosti, druhé je uloženo u příslušného povodňového orgánu, který tento dokument zapracuje do aktuálního povodňového plánu obce, města.

Za aktuálnost údajů v povodňovém plánu stavby je zodpovědný vlastník stavby!

Změny údajů v povodňovém plánu předkládá vlastník stavby příslušnému povodňovému orgánu formou změnového listu; zapsat, jaká byla změna, od kdy, do kdy.


Tagy

,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.