Archiv dle tagu Povodně

Městská pláž v Břeclavi v korytě řeky Dyje

19 Čvn

Část zastupitelů koketuje s myšlenkou veřejné pláže v korytě řeky Dyje. Mohla by vzniknou poblíž cukrovaru nebo pod splavem, uvádí Břeclavský deník dne 8.června 2011.

Celostátní konference Půda, základ udržitelného rozvoje se bude konat v Lednici

15 Kvě

Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, pořádají celostátní konferenci na téma Půda, základ udržitelného rozvoje.

Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět

5 Zář

Nevlastním žádnou cestovní kancelář, nemám ani statisíce na zámořské dovolené, ale mám čisté svědomí a tím jsem nucena občas nějakou tu turistiku absolvovat. Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět.

Květnové povodně 2010 v povodí Moravy

6 Čvn

Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila ze Středomoří nad východ Evropy, kde setrvala bez výraznějšího pohybu po dobu více než dvou dní. Proudění kolem středu této níže přineslo intenzivní srážky na Slovensko, do Polska a také na severovýchod České republiky.

Povodně v povodí Moravy v letech 1965 až 2010

6 Čvn

Zapomněli jsme a nepoučili jsme se ani z povodní roku 1997, 2002 a 2006. Povodně tady byly, jsou a budou.

Od roku 1965 až do roku 2010 se vyskytlo v povodí Moravy celkem 53 povodňových epizod. Za období 45 let bylo jen 13 roků bez povodní. A opakované povodně v jednom roce byly celkem v pěti letech. Tři povodně v tomtéž roce byly v letech 1970, 1982, 1985, 1986, dvě povodně v roce 2006.

Nenechte se zaskočit velkou vodou

10 Led

V tomto příspěvku vám přináším přehled nejdůležitějších odkazů v případě povodní. Odkazy jsou platné pro celou Českou republiku.

Povodí v České republice

9 Led

Česká republika je složena z pěti povodí. Uvnitř příspěvku uvádím stručný přehled kontaktů na každé z nich. Uvnitř tohoto příspěvků přináším nejdůležitější kontakty, na které se můžete obracet.

Novodobý břeclavský business s pozemky

2 Lis

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání, v září 2009, projednávalo opakovaně prodej pozemků v lokalitě Pastvisko, ve Staré Břeclavi, v sousedství fotbalového hřiště.

Poprvé byl prodej pozemků zařazen na program jednání zastupitelstva už v dubnu tohoto roku. Pozemky o rozloze 14 957 m2, které jsou v územním plánu určeny pro bytovou zástavbu, tedy jako stavební pozemky, byly radou města doporučeny k prodeji za cenu 230 CZK/m2. Pro porovnání, pokud si občan Břeclavi požádá o koupi pozemku pod stávající garáží, zaplatí městu 1 000 CZK/m2. Tržní cena pozemku pro výstavbu rodinného domku se v zajímavé lokalitě pohybuje okolo 1 200 až 1 500 CZK/m2, a Pastvisko takovou lokalitou je.

Proč se Město Břeclav zbavuje těchto pozemků za každou cenu?

Co je to povodeň a co vyjadřují stupně povodňové aktivity

3 Říj

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodeň může být způsobená přírodními jevy (déšť, tání, ledochody), nebo jinými vlivy (například poruchou vodního díla).

Mapy aktivní a pasivní zóny záplavového území v Břeclavi

2 Říj

Příspěvek obsahuje mapy aktivní a pasivní zóny záplavového území v Břeclavi. Mapy jsou k dispozici i ve formátu PDF, ke stažení.