Archiv | Politika RSS

V Břeclavi na radnici vládnou úředníci

13 Úno

Zvláštní situace je na břeclavské radnici. Kdo se domnívá, že město a úřad řídí starosta a místostarostové, mýlí se. Hlavní slovo mají úředníci. Říkáte nesmysl? Čtěte dál, dozvíte se.

Perspektiva pro Břeclav odchází z koalice

12 Úno

Útěk do opozice? Ne útěk, ale poslední apel na zdravý rozum.

Tři svatby na hasičce ve Staré Břeclavi

22 Čvc

Tato svatba si zcela jistě zaslouží zápis do historie Břeclavi. Svatba na zbrojnici není zrovna obvyklá, a pokud bychom i záznam o této události již našli v historii města, i tak se jedná o jedinečný okamžik. A protože je to svatba hned trojnásobná, jsou tyto chvíle neopakovatelné, zcela výjimečné, umocněné skutečností, že mezi snoubenci je i dcera velitele hasičů Josefa Košuliče.

Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji, Oranžová stuha, Obec Ratíškovice

1 Čvc

Oranžová stuha je udělována obci s příkladnými výsledky partnerství obce a zemědělského nebo lesnického podniku, popříklad místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství, jako jsou myslivci, rybáři, včelaři. Péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, zapojení zemědělských subjektů do udržování, čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci, na zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.

Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji, Zlatá stuha, Obec Šakvice

22 Čvn

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaním programu obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji

21 Čvn

Soutěž Vesnice roku, pořádaná v rámci Programu obnovy venkova, organizují společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství. První ročník se uskutečnil v roce 1995. Letošního 19. ročníku se v Jihomoravském kraji zúčastnilo 15 obcí.

Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji, Duhová stuha, Obec Křtiny

20 Čvn

Cena naděje pro živý venkov, tzv. duhová, je motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově i práce s dětmi a mládeží, mnohdy s minimem prostředků, zapojují se do aktivit péče o krajinný ráz venkova, regionální osvětu a podobně. Podmínky pro růst těchto aktivit vytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost.

Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji, Bílá stuha, Obec Tvrdonice

19 Čvn

Obec Tvrdonice leží na jihu Moravy, oblast Podluží, v nadmořské výšce 176 metrů, rozloha katastru je 2 115 ha, má 2 113 obyvatel.

Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji, Zlatá stuha, Obec Tvarožná Lhota

17 Čvn

Soutěž Vesnice roku je plnoletá. V dubnu letošního roku byl vyhlášen již 18. ročník Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Podmínky soutěže slavnostně podepsali ministr zemědělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky Mgr. Eduard Kavala a předseda Svazu měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek na Dnu malých obcí v Praze.

Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji, Oranžová stuha, Obec Rudka

17 Čvn

Do letošního kola Vesnice roku 2012 Jihomoravského kraje se přihlásilo celkem 22 obcí. Ve dnech 8. 6. až 15. 6. 2012 byla každá přihlášená obec navštívena krajskou hodnotitelskou komisí, jejíž členkou jsem byla také já a zastupovala jsem Ministerstvo zemědělství České republiky.