Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji

21 Čvn

Soutěž Vesnice roku, pořádaná v rámci Programu obnovy venkova, organizují společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství. První ročník se uskutečnil v roce 1995. Letošního 19. ročníku se v Jihomoravském kraji zúčastnilo 15 obcí.

Ocenění udělená v roce 2013

 • Zlatá stuha (Obec Šakvice, okres Břeclav),
 • Modrá stuha (Obec Křtiny, okres Blansko),
 • Bílá stuha (Obec Starý Poddvorov, okres Hodonín),
 • Oranžová stuha (Obec Ratíškovice, okres Hodonín),
 • Zelená stuha (Obec Unkovice, okres Brno-venkov)
 • Cena naděje pro živý venkov (Obec Moravské Knínice, okres Brno-venkov).

Diplomy udělené v roce 2013

 • Za vzorné vedení obecní knihovny (Obec Petrovice, okres Blansko),
 • Za vzorné vedení kroniky (Obec Vrbice, okres Břeclav),
 • Za rozvíjení lidových tradic (Obec Moravské Knínice, okres Brno-venkov).

Definice udělovaných ocenení v soutěži Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Modrá stuha za společenský život

Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje.

Bílá stuha za činnost mládeže

Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.

Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří

 • podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce,
 • péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu,
 • koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing,
 • využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.


Tagy

,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.