Perspektiva pro Břeclav odchází z koalice

12 Úno

Útěk do opozice? Ne útěk, ale poslední apel na zdravý rozum.

Dnes 12. 2. 2014 vypověděla Perspektiva pro Břeclav koaliční smlouvu a já jsem odstoupila z pozice radní Města Břeclavi. Bylo by pohodlnější v klidu toto volební období už dokopat do konce a pouze svým jmenovitým hlasování deklarovat souhlas či nesouhlas s připravovanými aktivitami města (stejně tak, jak jsem činila doposud, což je možné dohledat v zápisech z jednání rady). To ale zjevně nestačilo a tak přichází rozhodnutí vystoupit z koalice jako poslední možnost, jak upozornit na skutečnosti, provázející přípravu a schvalování dvou materiálů, jejichž realizace zásadně ovlivní chod úřadu i čerpání finančních prostředků z rozpočtu města v dalším období.

Co je vlastně příčinou

První je výběrové řízeni na zakázku Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, který byl Radě opakovaně předkládán metodou pokus omyl (dále zakázku budu nazývat jen GG).

Nebudu popisovat velmi vyhrocenou atmosféru, kterou vyvolalo projednávání materiálu. Zmíním jen základní fakta, která mě vedou k velké nedůvěře k zadávací dokumentaci. Jsou spojena s právní i obsahovou stránkou věci. Materiál byl poprvé předložen radě ke schválení v prosinci 2013, z jednání rady stažen z důvodů, že byl vypracován v rozporu se zákonem! Jsem přesvědčena, že takový materiál se radním na stůl vůbec neměl dostat! Po nečekané přestávce se radním na stole objevil podruhé, určený ke schválení. Od začátku projektu měl na přípravu zadávací dokumentace měl dohlížet externí pracovník. Po čase, kdy měl podepsat smlouvu o spolupráci s požadavkem na prokázání dostatečného krytí případných možných škod vzniklých v souvislosti s výběrovým řízením, smlouvu podepsat odmítl. Následoval pro mě překvapivý a nezvyklý krok. Tajemník úřadu zvážil a operativně rozhodl, že právním garantem za přípravu výběrového řízení bude právník městského úřadu. Zjištění, že externí právník odpovědnost odmítl a právník města souhlasil, vyburcovalo mou opatrnost. Na můj dotaz vznesený na Radě, zda je dostatečně pojištěn, právník sebevědomě řekl, že není, ale že za to nese plnou odpovědnost. Což je ale pouhá fráze. Protože je zaměstnancem úřadu, plnou odpovědnost nese město (finanční důsledky právních kvalit některých úředníků jsme všichni radní pocítili již při projednávání zakázky Návrh koncepce a celkové revitalizace veřejného osvětlení ve městě Břeclav – otevřená soutěž o návrh podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

Ale zpět k věci. Na začátku příprav GG Rada města Břeclavi také definovala zadání a pověřila radního, který problematiku řeší v rámci své profesní praxe, aby byl součástí zpracovatelského týmu, dohlížel na přípravu zadání a hájil zájmy města. Jenže jeho připomínky a argumenty nikdo nechtěl slyšet. Úředníci měli hned svůj názor, proč jít jinou cestou. Měli na své straně starostu a místostarosty a názor, že je to přeci systém pro úředníky, tak ať si rozhodnou. Na můj vkus je to velmi zvláštní filozofie. Radnice nemůže být baštou úředníků. Zásadní a finančně náročná změna chodu města má smysl, jen když zkvalitní služby poskytované občanům, současně poskytne potřebný informační a kontrolní servis zastupitelům a radním a přitom nabídne větší komfort úředníkům.

Radní postupně dostali několik tzv. konečných verzí zadávací dokumentace a seznamů členů výběrové komise. Taková metoda pokus omyl, jinak to vnímat nelze. Poslední možností, jak dohlédnout a objektivně posoudit smysluplnost celé akce, bylo delegovat svého člena do výběrové komise. Perspektiva pro Břeclav navrhla odborníka z praxe. Jenže rada jej odmítla. Starosta to komentoval, že odborník nemůže, ale pokud chceme mít svého zástupce, ať nesu politickou odpovědnost, tak jak on, a najmenuji do komise sebe. Všichni dobře vědí, a já se tím netajím, že IT vůbec nerozumím. Nechtěla jsem rozhodovat něco, co nejsem schopná kvalifikovaně posoudit. Proto PPB na základě postoje vedení města návrh na člena komise stáhla. Komise bude nakonec pětičlenná, složená z úředníků a dvou politiků. Odborník z praxe v komisi není ani jeden. Myslím, že i toto je přinejmenším na štíru se zákonem. Pro dokreslení, materiál k zakázce byl Radou schválen. Hlasovala jsem proti, radní, který to od počátku připravoval, se zdržel. Co víc k tomu dodat? Takto se na radnici pracuje.
 
Druhý důvod je spojen s připravovaným materiálem ve věci veřejného osvětlení. Má se jednat o otevřenou soutěž. O problému se mluví už tři roky, v lednu byla věc z programu jednání rady stažena bez udání důvodů. Vzhledem k času zřejmě prochází materiál dalšími zásadními změnami. Kde je háček? O výherci otevřené soutěže rozhodne odborná porota, která je v pozici soudce, a radní v tomto dění jen přihlíží, verdikt porotců nemají jak změnit. Tuto odbornou porotu někdo za město vybere. I když nebudu se složením poroty souhlasit, lze očekávat její schválení. Připomněla bych, že výběr dodavatele veřejného osvětlení v režimu otevřené soutěže jsme již jednou absolvovali. Zajímá vás, jak to dopadlo? Na úvod nezvládnutá příprava veřejné zakázky, procesní chyby v rozporu se zákonem. V další fázi lži a mlžení. Ve finále – na základě mé aktivity a odhalení konfliktu s legislativou byla zrušená soutěž, přičemž pro zrušení, pod tíhou důkazů, nakonec museli hlasovat všichni radní!

I tehdy na přípravu dohlížela externí firma, část řešil odpovědný místostarosta a úředníci. Za součet jejich pochybení uchazeč o zakázku vyměřil Městu Břeclav nároky na odškodnění ve výši 121 000 CZK, kterou město bylo nuceno zaplatit. Více o zakázce se také dočtete na stránkách Perspektivy pro Břeclav.
 
Marný boj za opatrnost a důsledné zjišťování všech rizik je hlavním důvodem rozhodnutí vypovědět koaliční smlouvu. Neznamená to, že se zříkám politické odpovědnosti. Mým zájmem je pracovat a hlasovat ve prospěch občanů města. Pokud nesouhlasím, řeknu to.

V současné koalici jsem nejednou hlasovala záporně. A mohla bych tak hlasovat dál, nebýt těchto dvou zcela zásadních materiálů.

Už se nedá jen hlasovat proti. Perspektiva pro Břeclav proto vypověděla koaliční smlouvu a já rezignovala na pozici radní Města Břeclavi.


Tagy

, , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.