Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji, Zlatá stuha, Obec Šakvice

22 Čvn

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaním programu obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Do letošního 19. ročníku soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji 2013 se přihlásilo celkem 15 obcí. Ve dnech 17. 6. až 20. 6. 2013 byla každá přihlášená obec navštívena krajskou hodnotitelskou komisí, jejíž členkou jsem byla také já a zastupovala jsem Ministerstvo zemědělství.

Vítěz soutěže Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji

Vítězem Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji a Zlatou stuhu získala obec Šakvice. Obec Šakvice leží nad Vodním dílem Nové mlýny, o rozloze katastru 1 192 ha, počet obyvatel 1 350.

Dnešní Obec Šakvice se poprvé připomíná v roce 1371 pod jménem Číčovice, kdy měla být někdejší zpustlá ves znovu obydlena. Podle některých zpráv ves byla také zničena za válek husitských. Po nich zde zůstali usazení němečtí kolonisté, avšak postupně se ves počeštila.

Obec zaujala komplexní vyvážeností aktivit v oblasti obnovy venkova, snahou o zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, péčí o památkově chráněné objekty, tradiční venkovskou pospolitostí.

Podíl zemědělské půdy činí 72 % z celkové výměry. Nachází se zde 1,42 ha ovocných sadů a 19,54 ha vinic. Obec má zpracovaný Generel lokálního územního systému ekologické stability i Regulační plán v souladu s těmito dokumenty pečuje o krajinu s cílem o obnovu lužního lesa. V roce 2005 občané Šakvic vysadili 26 111kusů stromů a keřů v rámci plánovaného biokoridoru. Za tento počin obdrželi v roce 2006 Cenu země. Ve výsadbě stromků dále pokračují.

Čím si šakvičtí získali přízeň hodnotitelské komise

Čím si šakvičtí získali přízeň hodnotitelské komise, která jim udělila ocenění nejvyšší, tedy Zlatou stuhu?

Za sebe i celou komisi mohu říci, že to byl folklorní soubor Hanýsek. Založen byl před 11 lety, s cílem předávat dětem svou lásku k písničkám, tancům a tradicím. Z dětí vyrostli mladí muži a ženy a v současné době se starají o veškerý kulturní život v obci. Říká se jim Velcí Hanýsci. Na svou činnost si vydělávají pořádáním kulturních akcí. Velcí Hanýsci se věnují Malým Hanýskům. Při prezentaci nám zástupce Velkých Hanýsků řekl, že chtějí dnešním dětem poskytnout to, co sami neměli a co jim chybělo.


Tagy

, ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.