Tak mi napsali dopis

27 Srp

Když člověk dostane dopis, očekává od něj vždy něco nového, povzbuzujícího nebo alespoň informačního. Ale dopis, který mi 8. srpna 2008 napsal tajemník města Břeclavi, Dalibor Neděla, do žádné z těchto kategorií rozhodně nezapadá.

Přiměl mě spíš k zamyšlení, kdo vlastně řídí město Břeclav? Velmi mi to připomíná situaci, jako ve známém „Dědictví aneb kurva hoši gutntag“, myslím známou scénu s hláškou „Nová doba, host vyhazuje vrchního“.

O co jde? Pan tajemník mě v tomto dopise kritizuje, že údajně jménem rady, tedy i jménem mým, za jakési pochybení a nedostatky, jejichž existence se zrodila pouze v něčí fantazii. Pominu-li absurdnost celého dopisu a nepravdivost uvedených tvrzení, tak je zde jedna skutečnost, která mě zaráží. Když už tedy radní nemají odvahu se se mnou bavit přímo a potřebují k tomu dopis, tak by ho měl podepsat ten, kdo stojí v čele rady a v čele města. Proč nemá pan starosta tolik odvahy a slušnosti a pročpak tímto pověřil pana tajemníka?

Coby místostarostka města Břeclavi jsem odpovědná vůči těm, kdo rozhodli, že tuto práci budu vykonávat, tedy vám, občanům města, a podle zákona také zastupitelům města Břeclav. Nikoliv tajemníkovi a tuto skutečnost by měl tajemník městského úřadu velice dobře znát. Posláním úředníka je zajistit, aby úřad řádně fungoval a vůle lidí, prezentovaná rozhodnutím zastupitelstva, nezůstala jen slovy.

Velice mě mrzí, že vyhrocená situace ve vedení radnice, o které veřejně debatují obyvatelé našeho města, se dotkla soudržnosti úřadu. Začínají odcházet i velice zkušení a kvalifikovaní úředníci, s nadsázkou a v dobrém by se snad dalo říci i „veteráni městského úřadu“. Za nelehké považuji v tomto prostředí svědomitě vykonávat své zaměstnání na městském úřadě, a tedy nezbývá mi, než smeknout před jeho pracovníky, kteří zde dokážou dělat to, co se od nich očekává, tedy sloužit vám, občanům.

Chtěla bych naše čtenáře ujistit, že nejsem původcem tohoto dění a jen má snaha nepostačí k jeho nápravě. Je třeba si uvědomit, co pro nás naše město do důsledku znamená a starat se o něj. Břeclav je domovem nás všech, a pokud o něj nebudeme pečovat soudržně, mnohého dobrého nemusíme nikdy dosáhnout.

Pro týdeník Břeclavsko napsala Dagmar Adámková, místostarostka města Břeclav, dne 27. srpna 2008.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.