Archiv dle tagu Milan Vojta

Břeclaváci, nenechejme si vzít poslední kousek místa, kde mohou probíhat větší kulturní akce

1 Srp

O chátrající břeclavský zámek se zajímají další investoři. Mohlo by z něj být luxusní bydlení pro důchodce nebo třeba hotel. Takto začíná článek s názvem Zámek by mohli obsadit důchodci, který byl uveřejněný v Břeclavském deníku dne 29. července 2010. A dále pokračuje, že žhavými kandidáty na dlouhodobé nájemce mají být irský hotelový řetězec a francouzská firma, jež staví po Evropě ubytování pro bohaté důchodce. Že tato jednání radnice vede, potvrdil starosta Dymo Piškula, v každém případě by město pronajalo pouze část zámeckých prostor a zbytek by dále využívalo.

Nouzové bydlení pro miniatury za další neplánované miliony

29 Čvc

Nouzové bydlení pro miniatury za další neplánované miliony začíná dostávat svou tvář.

Jak šel čas břeclavských miniatur

28 Čvn

V březnu, konkrétně dne 10. března 2010, rada města schvaluje studii Zámeckého parku. Návrh zpracoval odborník Mendelovy univerzity v Brně, který navrhuje krajinářské projekty evropského formátu. Až údajně ze schválené studie radní Města Břeclavi zjistili, že bude třeba vykupovat další pozemky.

Nekonečný příběh břeclavských miniatur

28 Čvn

Na 26. jednání zastupitelstva Města Břeclavi byl zařazen materiál 5/26, ve kterém byla zastupitelům předložena informace o stavu rozpracovanosti investiční akce Zámecký park.

Z velkého lesoparku minipark s miniaturami pod sklem

12 Dub

Vedení Města Břeclavi na posledním zastupitelstvu připravilo zastupitelům i přítomným občanům prezentaci návrhu parku s miniaturami.

Zastrašování, toho se já neleknu

19 Úno

Z dopisu OF Břeclav, uveřejněného dne 11. února 2010 v Novém životě, musí být i nezasvěcenému čtenáři naprosto zřejmé, že s jeho autory cloumal neskutečný amok. Ale to je léčitelné.

Není občanské fórum jako občanské fórum

16 Úno

Velice zajimavý článek o tom, že není občanské fórum jako občanské fórum, o vykrádání myšlenek včetně loga a se spoustou dalších zajimavých poznatků dnes na internetových stránkách občanského sdružení Perspektiva pro Břeclav publikoval Jiří Tichý ve svém příspěvku s názvem Občanské fórum Břeclav, vykradené myšlenky i s logem a nepřátelské internetové registry.

Reakce na otevřený dopis od rady OF Břeclav

15 Úno

Vydáním Nového života, ve čtvrtek 11. února 2010, stejně jako webem OF Břeclav mi posílá rada této organizace otevřený dopis, který není prvním, a určitě ne posledním výplodem mých bývalých kolegů s jasným cílem mě pošpinit.

Otevřený dopis Dagmar Adámkové

13 Úno

Jelikož budu na svých internetových stránkách písemně reagovat na zoufalý útok ze strany rady OF Břeclav (dříve MS ODS Břeclav), pro své čtenáře zde již nyní uveřejňuji otevřený dopis, který mi zaslala prostřednictvím týdeníku Nový život, dne 11. února 2010, aby byli v obraze, až odpovím.

Na konci otevřeného dopisu je však namísto podpisu konkrétního autora, nebo autorů, uvedeno pouze rada OF Břeclav. To jste ale chlapáci, rado, když nemáte odvahu se pod svůj výplod ani podepsat.

Vytříbený styl a mimořádnou slovní zásobu nám radní Radek Buk předvedl také na internetových stránkách Břeclavského deníku. O tom pojednává také článek Napsal, že přizdisráčů a lidí co nic neumí je bohužel víc, než by na naší Moravě čekal.

Návštěva Miloše Zemana na Břeclavsku

27 Lis

V pondělí, dne 23. listopadu 2009, podala Strana práv občanů žádost o registraci u Ministerstva vnitra. V tento, pro stranu významný den, besedoval zakladatel strany expremiér Miloš Zeman v Městské knihovně v Břeclavi se studenty středních škol. Počet dotazů i jejich charakter vyjadřoval zájem mladé generace o diskusi s expremiérem, jedním z nejvýznamnějších polistopadových politiků. Také Město Břeclav vyslalo na besedu svého zastupitele, Milana Vojtu (dříve ODS). Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a dle ohlasu bylo přínosem pro všechny zúčastněné.