Budeme mít dopravní kolaps i supermarket, zastupitelé díky

31 Bře

V listopadu roku 2008 zařadila rada města na jednání zastupitelstva materiál, který pod zástěrkou budování lesoparku však řešil výstavbu supermarketu v areálu pod zámkem. Tento komerční záměr předložila rada na zastupitelstvo v tichosti, bez dostatečných odborných podkladů, bez zájmu jakkoliv tuto zásadní investici projednávat na půdě zastupitelstva a bez možnosti veřejné diskuse na toto téma. Zkrátka o vás bez vás.

Tento fakt inicioval, u skupiny zastupitelů, která se stavbou supermarketu v areálu pod zámkem zásadně nesouhlasí, výzvu, která si kladla za cíl zjistit názory Vás, občanů, a současně vyvolat veřejnou diskusi. Jde o nás všechny, přece.

S obsahem výzvy jsme se snažili obyvatele Břeclavi seznámit při osobních setkáních, veřejných diskusích i elektronickou cestou. Nesouhlas se stavbou supermarketu pod zámkem vyjádřilo svým podpisem více jak 2 000 občanů. Nezřídka se také stalo, že se občan vyslovil proti stavbě supermarketu, ale svůj podpis pod petici nepřidal.

Podařilo se nám upozornit veřejnost na tuto problematiku, vzbudit zájem občanů se spolupodílet na rozhodování o dalším rozvoji města Břeclavi, což, jak věříme, povede k veřejné kontrole dalších kroků, které budou činěny při rozhodování o využití této jedinečné lokality pod zámkem. Váš podíl na chodu města nekončí tím, že zvolíte své zástupce, máte možnost soustavně projevovat svou vůli.

Skupina 6 zastupitelů (vašich zástupců) předložila na únorovém zastupitelstvu návrh na revokaci (změnu, zrušení) usnesení, které řeší požadavek na změnu územního plánu. Změna má totiž spočívat v tom, že plochy pro ubytování, stravování a distribuci mají být změněny na plochy komerčního využití velkoprodejny nad 1 200 m2. Současně se požádalo o revokaci usnesení, které ukončilo pořizování Regulačního plánu Zámecký areál Břeclav. K těmto bodům však bylo umožněno se vyjádřit pouze 3 zastupitelům.

Je v pořádku takhle omezovat vaše zástupce při argumentaci a obhajobě vašich našich zájmů?

Jako první se k plánované stavbě supermarketu pod zámkem vyjádřil zástupce signatářů Výzvy. Ve svém příspěvku se obrátil na kolegy zastupitele, aby znovu zvážili své rozhodnutí a respektovali názory občanů, jejichž vůli by měli prosazovat. Následovalo vystoupení paní zastupitelky, která se vyjádřila, že ji vadí, že nebyly vyslechnuty záměry obou stran. Vyzvala organizátory petice, aby, až budou příště organizovat něco podobného, aby občanům sdělovali konkrétní celý záměr a nejen polovinu. Neuvedla však konkrétně, jaký celý záměr má na mysli, ani své důvody, proč schvaluje výstavbu supermarketu v lokalitě pod zámkem. Další zastupitel diskusi na toto téma ukončil. Materiál byl odložen do doby, kdy prý bude toto téma aktuální.

Hlasování zastupitelů tak vyjádřilo neochotu se zabývat názorem více jak 2 000 spoluobčanů, vyjádřilo snahu v tichosti prosadit zájem jednotlivce nad zájmem veřejného mínění!

Je zcela opomíjena známá skutečnost, že stavba nového supermarketu bude znamenat častější dopravní kolaps v předmětné lokalitě. Ptám se proč? V dopravním generelu z roku 2004, který pořídilo Město Břeclav za nemalé finanční prostředky se uvádí, že úsek od kostela až po stávající supermarkety směrem k Poštorné je přetížen na 160%.

Nezájem radních a zastupitelů čerpat odborné podklady z tohoto materiálu nemůže omluvit ani argument, že existuje tzv. aktuální dopravní studie, kterou nechal zpracovat budoucí investor supermarketu. Jak jinak než se závěrem, že plánovaný supermarket neovlivní negativně dopravní situaci.

Naštěstí Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podmiňuje své vyjádření předložením odborného nezávislého posudku dopravní situace v závislosti na uvažovanou investici. Jak popsat tento stav? Paradoxně občany města se nesnaží ochránit jimi zvolení zástupci, kteří na to přísahali a je to tudíž jejich povinnost, ale krajští úředníci.

O tom, co se děje na silnicích v tomto úseku dnes, dostatečně popisuje článek, vydaný v Břeclavském deníku ze dne 14. března 2009, pod názvem Nakoupit v pátek autem, naposledy.

Co dodat na závěr?

Skupina 6 zastupitelů se nevzdává. Znovu jsme se obrátili na zastupitele formou otevřeného dopisu a také otevřeným dopisem na starostu města Břeclav. Jak dlouho se budou bránit otevřené diskusi na toto téma? Budou i nadále ignorovat veřejné mínění? Budou dále přehlížet závěry dopravního generelu? Jaké odpovědi na tyto otázky budou, čas nám ukáže.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.