Záměr prodeje pozemku za břeclavským koupalištěm

23 Zář

V listopadu loňského roku schválilo Zastupitelstvo města Břeclavi záměr prodeje 1 000 m2 pozemků, které jsou součástí plochy navazující na sportovní areál zahrnujícím letní koupaliště. Tato plocha má sloužit pro sport a rekreaci, tedy plocha pro sportovní zařízení.

Zájemce, společnost viz usnesení zastupitelstva, předložila v prosinci 2008 záměr pro vybudování hřiště pro odrostlejší děti (fotbal, tenis, basketbal) a přišla s nabídkou 200 CZK za m2.

V červnu 2009, tatáž firma, zaslala na majetkový odbor dopis, ve kterém mimo jiné uvádí, že sice učinila nabídku ceny za m2, ale protože je vlastníkem 1 130 m2 pozemků v lokalitě Za kasárnami, navrhuje možnost směny. Je třeba dodat, že tyto nabídnuté pozemky leží částečně pod rigoly a částečně pod komunikací.

Jaké je pro ně využití?

V době, kdy město plánuje modernizaci a rozšíření koupaliště (což je záměr velmi potřebný a chvályhodný), se hodlá město, zcela nepochopitelně, těchto potřebných pozemků zbavit. Navíc směnou za pozemky, které zdaleka nemají adekvátní finanční hodnotu, atraktivnost lokality a účel využití.

Shoda výměry je asi čistě náhodná.

Rada Města Břeclavi přesto předložila dne 14. září 2009 na veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi č. 20 materiál, ve kterém doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení o záměru prodeje těchto pozemků s tím, že doporučuje, aby tyto pozemky byly, dle návrhu firmy BRON, směněny.

Pečlivost řádného hospodáře jako z učebnice pro podnikatele, nemyslíte?

Naštěstí, nebo možná prozatím, tento materiál neuspěl. Pro zvedlo ruku pouze 11 zastupitelů, což bylo míň, než přítomná nadpoloviční většina. Dva zastupitelé z „koalice“ se zdrželi, jeden opustil zasedací místnost v době hlasování. Přítomní občané pak mohli zaznamenat nepříjemný údiv některých předsedajících nad výsledkem hlasování. Můžeme tedy na dalším zastupitelstvu očekávat další pokus o schválení?

Zkrátka, disciplína je nutná.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.