Tematická pracovní skupina SUCHO

12 Lis

Problematice sucha v České republice se věnuji již čtyři roky. Jsem zaměstnancem Ministerstva zemědělství, koordinátorkou Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje (dále jen Síť) a v rámci této činnosti vedu tematickou pracovní skupinu SUCHO, která, jak již z pracovního názvu vyplývá, se věnuje projevům klimatických změn a jejich dopadů na krajinu a život na venkově v aridních oblastech.

Za aridní oblasti označujeme oblasti, kde výpar převládá nad srážkami. V České republice se tyto oblasti vyskytují zejména v oblasti jižní Moravy a dale ve středních Čechách a ve srážkovém stínu Krušných hor.

V rámci této skupiny spolupracuji s odborníky, kteří se dané problematice věnují celý svůj profesní život. Zejména bych zde ráda zmínila dva mé nejbližší partnery Ing. Jana Vopravila, PhD., vedoucího oddělení pedologického VÚMOP Praha a RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského, CSc., ředitele ČHMÚ, pobočky Brno. Oba pánové jsou špičkoví odborníci na evropské úrovni, kteří se problematice sucha věnují i nad rámec svých pracovních povinností. Jsou nejen uznávanými odborníky, ale pro mne i skvělými kamarády.

Vývoj po letech

V roce 2010 jsem z finančního rozpočtu Sítě organizovala krajskou konferenci na téma Voda v krajině. Bylo to poprvé, co se sešli na širším fóru u jednacího stolu zástupci státní správy, odborných ústavů, zemědělských subjektů, vysokých škol, samosprávy a neziskových organizací. Tato konference dala základ další odborné spolupráci.

V roce 2011 jsem již organizovala celostátní odbornou konferenci Půda, základ udržitelného rozvoje. Na tomto setkání zazněla, mimo jiné, alarmující prognóza. V případě nicnedělání se aridní oblasti rozšíří do dvaceti let na cca 1/3 území, do 50 let na převážnou část České republiky.

V roce 2012 od března do listopadu, jsme řešili odbornou analýzu s názvem Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Analýza byla výjimečná v tom, že byl poprvé odborný dokument zpracováván na základě přímé spolupráce se zemědělskými subjekty. Průběžně byly dílčí výstupy prověřovány přímo v terénu na vybraných lokalitách, vše v úzké spolupráci se zemědělci.

V roce 2013 se navázalo dalším projektem na odbornou analýzu z roku 2012. Závěry celoroční práce v současné době zpracováváme.

Generálním dodavatelem obou projektů byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, část klimatologickou řešil ČHMÚ, pobočka Brno. Protože jsem byla členkou tohoto odborného týmu, mohu s jejich svolením výsledky projektů zde prezentovat. Více a podrobněji o závěrech obou projektů, a nejen o nich, vám napíši v dalších příspěvcích.


Tagy

,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.