Celostátní konference Půda, základ udržitelného rozvoje se bude konat v Lednici

15 Kvě

Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, pořádají celostátní konferenci na téma Půda, základ udržitelného rozvoje.

Celostátní konference Půda, základ udržitelného rozvoje se bude konat v Lednici

Přednášející budou odpovídat nejen na otázky do jaké míry faktor, který bude představován (srážky, struktura hospodaření, půdní typy, způsoby hospodaření, odrůdy), ovlivňuje dopad nedostatku vody na hospodaření a zda je sucho opravdu problém pro tvorbu zemědělské politiky? Pokud ano, tak jaký?

Aktivní účast na konferenci

Aktivní účast na konferenci také přislíbili zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, Výzkumné ústavu vodohospodářského v Brně, Výzkumného ústavu meliorací a půdy, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty stavební VUT v Brně a další.

Výstupy z konference

Výstupy z konference budou shrnutím argumentů pro obhajobu návrhu nástrojů zemědělské politiky a shrnutím možností zavedení nástrojů zemědělské politiky v aridních oblastech.

Cíle politiky

 • Kompenzovat handicap,
 • zadržet vodu a bránit degradaci půd,
 • pomoci nalézt vhodnější způsoby hospodaření.

Argumenty pro prosazení změny politiky

 • Přírodní podmínky (půda, podnebí, dostupnost vody),
 • technická opatření (závlahy, meliorační opatření),
 • faremní struktura (co se pěstuje, vývoj výnosů, podnikatelské tlaky),
 • agronomické argumenty,
 • ekonomické argumenty.

Diskuse možných nástrojů politiky

 • Výhody a nevýhody jeho použití pro tento problém,
 • zdroje financí (národní a EU),
 • finanční časová náročnost, odhad,
 • shrnutí proveditelnosti (plošné, investiční),
 • pozemkové úpravy,
 • poradenství (komplexní, od produkce po trh),
 • výzkum,
 • podpora řešení rizik, pojištění rizik.

Pozvánka na konferenci

Pozvánku na konferenci Půda, základ udržitelného rozvoje si máte možnost stáhnout ve formátu PDF kliknutím na tento text.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.