Česká republika je střechou vod pro Evropu

5 Úno

Když jsem byla dítě školou povinné, už tehdy nás ve škole učili, že Česká republika je střechou vod pro Evropu (povrchových i podzemních) a že s tímto vzácným přírodním bohatstvím musíme citlivě a s rozumem nakládat. Zřejmě mnozí na tuto velkou pravdu pozapomněli.

Více jsme se zaměřili na řešení přívalových srážek a velkých vod, budování protipovodňových ochranných staveb a zařízení, se snahou odvést povrchovou velkou vodu co nejrychleji ze zasaženého území. I my občané vnímáme přívalové deště a povodně jako velmi negativní zásah do našeho každodenního života. Zřejmě i proto media věnují povodním velký prostor, zřejmě i proto je toto téma pro ně atraktivnější.

Česká republika je střechou vod pro Evropu

Naopak když nezaprší a svítí sluníčko, to si pochvalujeme, že je krásně. A na téma sucho se bavíme pouze jaká byla úroda, zda a kolik zemědělci sklidili nebo nesklidili.

Málokdo si uvědomuje, že problém sucha, půdního sucha, je mnohem závažnější. Velké vody přitečou a odtečou, v řádech dnů až týdnů. Sucho však nastupuje nepozorovaně, pomalu a plíživě, začíná v řádech měsíců, přechází do let, zanechává trvalé následky a v případě nicnedělání s nevratnými dopady na krajinu a celé životní prostředí.

Málokdo si připouští, že řešení preventivních a nápravných protipovodňových opatření je finančně méně náročné, než řešení preventivních a nápravných opatření půdního sucha a udržení vody v krajině.

V České republice zatím neexistuje ucelená koncepce plánování pro zvládání období sucha a nedostatku vody. Máme nastaveny mechanismy, jak postupovat v případě krizového řízení za povodní, máme stanoveny stupně povodňové aktivity. K suchu v současnosti však neexistuje nic. Ministerstvo životního prostředí již začalo v loňském roce řešit sucho z pohledu krizového řízení, z pohledu prevence rizik způsobených suchem. A jedním z prvních nezbytných kroků řešení sucha by mělo být stanovení stupnice intenzity sucha pro území České republiky.

Evropské státy trpící suchem mají nastavené záchranné mechanismy, které tyto suché oblasti cíleně podporují. V České republice tomu zatím tak není. Snad tento stav pomůže změnit i účast České republiky v evropském mezinárodním projektu řešící řízení rizik a dopady sucha, včetně návrhu implementace politik do řízení jednotlivých států EU. Za Českou republiku je hlavním partnerem a řešitelem projektu VÚMOP Praha. O tomto projektu se také bavíme v rámci našeho pracovního týmu tematické pracovní skupiny SUCHO. Blíže o projektu napíší v některém z dalších příspěvků.


Tagy

, , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.