Archiv dle tagu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Česká republika je střechou vod pro Evropu

5 Úno

Když jsem byla dítě školou povinné, už tehdy nás ve škole učili, že Česká republika je střechou vod pro Evropu (povrchových i podzemních) a že s tímto vzácným přírodním bohatstvím musíme citlivě a s rozumem nakládat. Zřejmě mnozí na tuto velkou pravdu pozapomněli.

Projekt SUCHO a ekonomické zhodnocení

22 Led

Projek Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí provedl hydropedologickou analýzu vegetačního období velmi suchého roku 2012. Zaměřil se na dvě modelové aridní lokality, okres Břeclav a okres Kladno. Generální dodavatel projektu byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Část klimatologickou řešil ČHMÚ, pobočka Brno. Protože jsem byla členkou tohoto odborného týmu, mohu s jejich svolením výsledky projektu zde prezentovat.

Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje

9 Pro

Převážnou část mého profesního života řeším životní prostředí zejména z pohledu vodohospodářského. Za poslední čtyři roky jsem však začala intenzivněji vnímat životní prostředí také i z pohledu půdoochranářského. Vodu a půdu je třeba chápat jako jeden celek. Je silná vazba mezi problematikou dostupnosti vodních zdrojů a zemědělstvím. Zmíním zde jen pár základních čísel, která zcela změnila můj pohled na vnímání krajiny. Současná realita je už alarmující.

Tematická pracovní skupina SUCHO

12 Lis

Problematice sucha v České republice se věnuji již čtyři roky. Jsem zaměstnancem Ministerstva zemědělství, koordinátorkou Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje (dále jen Síť) a v rámci této činnosti vedu tematickou pracovní skupinu SUCHO, která, jak již z pracovního názvu vyplývá, se věnuje projevům klimatických změn a jejich dopadů na krajinu a život na venkově v aridních oblastech.