Projekt o suchu

5 Říj

Extrémní sucho v aridních oblastech v roce 2012 jsme řešili v rámci projektu Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Sběr dat byl prováděn v zájmových lokalitách na území Jihomoravského kraje, okresu Břeclav a Středočeského kraje, okresu Kladno. Projekt financovalo Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje. Z pozice koordinátora Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje, kterou zastávám, jsem celý projekt spolu s úzkým pracovním týmem tématické pracovní skupiny SUCHO připravovala.

Projekt o suchu
Zdroj mapy ČHMU, pobočka Brno.

Okresy Břeclav a Kladno patří do klimatologicky vyměřených suchých oblastí.

Za aridní oblasti označujeme oblasti, kde výpar převládá nad srážkami. V České republice se tyto oblasti vyskytují zejména v oblasti jižní Moravy a dale ve středních Čechách a ve srážkovém stínu Krušných hor.

Účelem studie bylo, mimo jiné, popsat stavy půd v těchto rizikových oblastech ve vztahu k charakteristickému klimatu. Vyjímečnost projektu byla ve zpracování vyhodnocení ekonomických dopadů sucha.

Generální dodavatel, VÚMOP Praha a část klimatologická, ČHMÚ, pobočka Brno. Zájmové území na Břeclavsku bylo v katastrálním území obcí Bulhary, Přítluky, Rakvice, Kobylí, Boleradice, Velké Hostěrádky, Moravská Nová Ves, Kostice, Tvrdonice.

Potvrdila se existence půdního sucha

Prokázal se až mimořádně nízký obsah využitelné vody v půdě a tím existence půdního sucha. Významnou roli dopadů sucha v aridních oblastech hraje vedle množství srážek také členitost terénu, stupeň degradace a struktura půdy, lesní porost, v neposlední řadě způsob obhospodařování. Jedním ze závěrů celoroční práce bylo, že aridní území se rozdílně projevují v Čechách a na Moravě a to v poměrně výrazné podobě, což bylo, dá se říct, nečekané zjištění.

Mimořádný zájem veřejné správy i odborné veřejnosti vyvolala část vyhodnocení ekonomických dopadů sucha na hospodaření zemědělských podniků, která svým zpracováním je v rámci České republiky jedinečná.

Projekt jednoznačně prokázal ekonomickou újmu českého zemědělství v aridních oblastech v podmínkách výskytu zemědělského sucha. Půdní sucho s sebou přináší výrazně zvýšené nároky na finanční zajištění péče o krajinu, udržení vody v krajině a udržení kvality života na venkově.


Tagy

, , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.