Vesnice roku Jihomoravského kraje 2011, Oranžová stuha, Obec Hýsly

7 Čvn

Obec Hýsly získala ocenění Oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Obec Hýsly vznikla pravděpodobně již v 10. až 11. století. První dochovaný písemný záznam je z roku 1131. Obec v roce 2009 získala za ekologické aktivity ocenění Jihomoravského kraje. V roce 2010 jí v soutěži Vesnice roku Jihomoravského kraje 2010 byla udělena Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí.

Hýsly, zelená obec Slovácka

V rámci společného projektu Mikroregionu Mošťěnka se realizují opatření, která opět zpřístupní zemědělskou krajinu stezkami a oživí ji výsadbami tradičních ovocných a solitérních dřevin u cest a veřejných prostranstvích. Nasázeli více jak 3 000 nových stromů a keřů (jasany, oskeruše, lípy, dříny, javory, jabloně, hrušky, špinky, kdoule, švestky, durancie i mišpule), dle návrhů krajinářů především do prvků ekologické stability USES. Lokalita Johanka byla zrekultivována a osazena remízkem.

Zadržení vody v krajině

Po povodni se obec zaměřila na dokončení revitalizace a nápravy povodňových škod na vodní nádrži Hýsly a potoka Moštěnka. Dále vybudovala další 3 nové protipovodňové nádrže s možností rybaření. Celkové retence při úplném naplnění je skoro čtvrt milionů kubíků.

Vinařství a společné akce

Na cca 50 ha jsou rozsáhlé vinohrady, které dotváří okolní malebnou krajinu obce. Na svazích provádí vinohradníci protierozní opatření, která brání vodní erozi. Vinaři velmi úzce spolupracují s obcí, to jak v pracovním, tak i společenském životě. Poskytují technické zázemí, pracovní místa místním obyvatelům, podporují a zapojují se do kulturního života.


Tagy

, ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.