Perspektiva pro Břeclav zveřejnila svůj volební program pro komunální volby 2010

11 Zář

Vážení Břeclaváci, Starobřeclaváci, Poštorané, Charvatčané, soutěživost je odedávna hnacím motorem lidstva. Aby bylo možné vědět, kdo je lepší, naučili se lidé srovnávat. Třeba tak, jako již léta srovnávají Břeclav se sousedním Hodonínem.

Do Hodonína jsme léta jezdili pro boty, koupali se v jejich krytém bazénu. Obuv i krytý bazén už máme svoje, měli bychom být jako patrioti spokojeni. Kdyby se však neobjevila spousta dalších rozdílů a propastí mezi městy, bohužel výhradně v neprospěch Břeclavi.

V obou městech zanikl cukrovar. Hodonín ale dokázal využít jeho areál pro komerční účely, aniž by to skončilo dopravním kolapsem. Areál toho břeclavského z velké části však stále chátrá. Koupat se už zase jezdíme do Hodonína, neboť naše koupaliště se pomalu, ale jistě, přibližuje havarijnímu stavu a s kvalitou služeb je spokojen snad jen jeho současný nájemce. Hodonínské kino bylo vybaveno nejmodernějšími technologiemi. To břeclavské technologicky stagnuje, heraklitový strop však už naštěstí na naše hlavy nepadá. Čas potřebný na průjezd Hodonína autem je v kteroukoli dobu a kterýkoli den podstatně kratší, než kolik zabere cesta napříč naším městem. Síť městských cyklostezek můžeme sousedům také závidět. Hodonín je tak pro Břeclav stále nedostižným vzorem, ke kterému s respektem vzhlížíme. To chceme změnit. Jestli Hodonín hned nepředběhneme, chceme se mu alespoň vyrovnat.

Obsah

Nový začátek pro Břeclav

Úspěch v těchto volbách pro nás není cílem, ale prostředkem k novému začátku pro naše město. Břeclav je stále městem v rohu naší země „bez vůně a zápachu“. Válečné bombardování a následná socialistická přestavba města od 60. do 80. let minulého století daly tvář dnešní Břeclavi. Přes tuto historickou devastaci ducha města nám však zbylo nemálo, co můžeme hrdě ukazovat. Žádné z dosavadních reprezentací se však zásadně zlepšit image města nepodařilo, což se nepochybně projevuje jeho nízkou turistickou atraktivitou, kterou nevylepší ani statisíce a miliony za všelijaké billboardy a veletrhy.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Koncepce územního rozvoje města

Na základě dialogu s občany všech městských částí je třeba jasně definovat základní pilíře celkového a zvláště pak územního rozvoje našeho města. Je třeba jasně definovat zóny určené podnikání a průmyslu. Nelze dále v samotném centru města či jeho nejtěsnějším sousedství budovat supermarkety, aniž bychom předtím nevybudovali druhou dopravní tepnu mezi Břeclaví a Poštornou (tzv. malý obchvat) společně s kruhovým objezdem místo křižovatky u poštorenského kostela. Velký obchvat nám dopravní situaci ve městě nevyřeší, neboť tranzitní doprava městem je minimální. Do areálu bývalého cukrovaru je třeba přivést život a maximálně jej využít v souladu s potřebami celého města a jeho obyvatel. Břeclavský zámek spolykal již mnoho peněz, a proto musí sloužit potřebám nás všech. Centrum města v ose vlakové nádraží – kostel sv. Václava musí být přátelské k občanům i obchodníkům, tedy ne jen zdrojem peněz pro provozovatele parkovacího systému. Chceme, aby z této části bylo místo, které uspokojí i obyvatele města a obchodníky, kteří ještě přežili rány, které jim uštědřuje politika radnice.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Koupání pro všechny bez dojíždění

Areál břeclavského koupaliště se po letech v rukou nájemce proměnil v zařízení, které vyhnalo Břeclaváky za koupáním jinam a nevyhledávají je ani turisté. Je úkolem pro město, aby koupaliště opět převzalo do své správy a uvedlo jej do tak atraktivního stavu, aby bylo vyhledávaným rekreačním zařízením v rámci okresu. Podpoříme také projekty související s lázeňstvím a wellness. Podpoříme vznik levného ubytovacího zařízení typu kempu či hostelu na území města.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Opravdové cyklostezky

Zvýšíme bezpečnost stávajících městských cyklostezek aplikací dodatečného značení a instalací bezpečnostních zábran v rizikových místech. Cyklistickou dopravu mezi sídlištěm Na Valtické, Charvátskou Novou Vsí a centrem města odkloníme přes Kančí oboru. Vybudujeme chodník a cyklostezku k nákupnímu centru na příjezdu od dálnice.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Břeclav opět bezpečná

Strážníky městské policie přesuneme z parkovišť do terénu. Policisté musí opět získat respekt a zbavit se nálepky pouhých nasazovačů botiček. Budou znepříjemňovat život těm, kteří jej znepříjemňují vám. Budou hlídat bezpečí a pořádek, ne jen parkovací lístky za okny aut. Uvedeme do provozu již zbudovanou služebnu městské policie Na Valtické, kam botičkáře přesuneme. Zaměříme se na prevenci pouliční a zejména dětské kriminality.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Městský úřad nebude úřadem, ale službou

Vedoucí úředníci městského úřadu nemohou být ve svých funkcích zacementováni po mnoho let. Zavedeme pravidelná výběrová řízení na vedoucí funkce a provedeme personální audit. Dokážeme sestavit natolik personálně silnou reprezentaci města, která nebude potřebovat berličku v podobě plýtvání penězi na funkci tzv. ministra zahraničí. Odpolitizujeme městský úřad, úředníci jsou zde na práci. Přezkoumáme kauzy jako je břeclavský zámek, miniatury, cedule městských částí, rollboardy a další. Zrevidujeme nevýhodné smlouvy. Prošetříme hospodaření stávající reprezentace města. Po skončení našeho funkčního období podrobíme hospodářskému auditu samozřejmě také naši činnost.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Podpoříme zdravotnictví

Podobně jako jiná města i my z rozpočtu města podpoříme vybrané a konkrétní projekty modernizace a zkvalitňování péče Nemocnice Břeclav.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Ochráníme město před povodní

Známe slabiny, kde může povodeň udeřit a postaráme se, aby již nebyly slabinami. Nechceme vidět vodou zaplavenou Břeclav. Změníme stávající zadání projektu protipovodňových opatření tak, aby došlo k podstatné redukci záplavového území města a byla zajištěna ochrana města na úroveň stoleté vody. Realizaci těchto opatření nebudeme nadále odkládat. Podpoříme rozumné plány péče ochrany přírody, respektující existenci lidstva. Nepodpoříme tedy projekt vyhlášení CHKO Soutok.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Připomeneme světu zašlou slávu Břeclavi

Břeclav žila v minulosti bohatým kulturním, hospodářským a politickým životem. Tuto historii dnes zná jen málo Břeclaváků, natož turistů. Dochované památky, historii židovské komunity a již zaniklého průmyslu oživíme prostřednictvím zvláštního systému informačních tabulí, který přímo v terénu vytvoří síť bodů turistického zájmu, jakousi naučnou stezku. Ta při procházce městem nebo projížďce na kole umožní lidem naše město a jeho historii lépe poznat. Existují sice různé propagační letáčky povalující se v turistických informačních centrech. Chceme přenést tyto informace pro turisty přímo na ulici a doslova jim je vnutit. Součástí tohoto projektu je vybudování naučné cyklostezky muniční továrna – železná opona – hraniční opevnění s napojením na stávající síť cyklostezek. Postaráme se, aby Břeclav byla městem s bohatou nabídkou kulturního života po všechna roční období.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Nová tvář města

Naše město nutně potřebuje vybudovat novou image, potřebuje vytvořit jednotný vizuální styl, destinační logo a slogan, díky kterým se stane Břeclav zapamatovatelným bodem na mapě České republiky, vyhledávaným turisty za účelem strávení rodinné dovolené. Oficiální znak města s dovětkem „Vstupní brána LVA“ tuto funkci neplní, naopak představuje Břeclav jako průjezdní bod kamsi dál a nikoli jako cíl cesty. Využijeme levného a účinného internetového marketingu, namísto vyhazování desítek milionů za veletrhy cestovního ruchu, na které nikdo nejezdí.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.

Spravedlivé volby přinese více volebních obvodů

Břeclav je složena z historicky samostatných celků, kdy silný pocit sounáležitosti se svou domovskou částí města v jeho obyvatelích přetrvává. Břeclaváci, Starobřeclaváci, Poštorané a Charvatčané by měli mít možnost volit doopravdy své zastupitele z řad svých obyvatel, kteří budou v městském zastupitelstvu hájit zájmy té které městské části. Budeme usilovat, aby se v příštích volbách do zatupitelstva města volilo ve volebních obvodech Břeclav, Stará Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves, což stávající volební zákon umožňuje. Dnes je tomu tak, že se volí pouze v obvodu jediném. Každá městská část by tak měla, podle počtu obyvatel, stanovený počet zastupitelů. Tímto krokem chceme zvýšit zájem občanů o komunální politiku a předejít tak případným nešťastným situacím, jakým bylo odtržení městské části Ladná.

Zpět na obsah přejdete kliknutím na tento text.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.