Archiv dle tagu Křtiny

Vesnice roku 2014 v Jihomoravském kraji

18 Srp

V letošním roce se do soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji přihlásilo 21 obcí. Ocenění nejvyšší, tedy zlatou stuhu, získala obec Vrbice z okresu Břeclav. První písemná zpráva o vesničce je z roku 1222. K turistickým zajímavostem patří a dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Jiljí.

Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji, Duhová stuha, Obec Křtiny

20 Čvn

Cena naděje pro živý venkov, tzv. duhová, je motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově i práce s dětmi a mládeží, mnohdy s minimem prostředků, zapojují se do aktivit péče o krajinný ráz venkova, regionální osvětu a podobně. Podmínky pro růst těchto aktivit vytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost.