Archiv dle tagu Živelné katastrofy

Květnové povodně 2010 v povodí Moravy

6 Čvn

Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila ze Středomoří nad východ Evropy, kde setrvala bez výraznějšího pohybu po dobu více než dvou dní. Proudění kolem středu této níže přineslo intenzivní srážky na Slovensko, do Polska a také na severovýchod České republiky.

Povodně v povodí Moravy v letech 1965 až 2010

6 Čvn

Zapomněli jsme a nepoučili jsme se ani z povodní roku 1997, 2002 a 2006. Povodně tady byly, jsou a budou.

Od roku 1965 až do roku 2010 se vyskytlo v povodí Moravy celkem 53 povodňových epizod. Za období 45 let bylo jen 13 roků bez povodní. A opakované povodně v jednom roce byly celkem v pěti letech. Tři povodně v tomtéž roce byly v letech 1970, 1982, 1985, 1986, dvě povodně v roce 2006.