Archiv dle tagu Železnice

Město Břeclav v letošním roce oslavuje 140. výročí povýšení na město

28 Led

Již z roku 1056 se dochovala první písemná zmínka Břeclavi, neměcky Lunderburg. Byli to Slované, kteří na území dnešní Břeclavi přišli pravděpodobně z východního Podunají již v 6. století. Koncem 8. století toto území vzkvétalo díky rozvinuté řemeslné výrobě, v průběhu 9. století se stalo jedním z hradisek Velkomoravské říše.