Archiv dle tagu Ratíškovice

Vesnice roku 2014 v Jihomoravském kraji

18 Srp

V letošním roce se do soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji přihlásilo 21 obcí. Ocenění nejvyšší, tedy zlatou stuhu, získala obec Vrbice z okresu Břeclav. První písemná zpráva o vesničce je z roku 1222. K turistickým zajímavostem patří a dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Jiljí.

Vesnice roku 2013 v Jihomoravském kraji, Oranžová stuha, Obec Ratíškovice

1 Čvc

Oranžová stuha je udělována obci s příkladnými výsledky partnerství obce a zemědělského nebo lesnického podniku, popříklad místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství, jako jsou myslivci, rybáři, včelaři. Péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, zapojení zemědělských subjektů do udržování, čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obci, na zachování původních druhů ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.