Rozhovor s Františkem Winterem, předsedou Národní sítě Místních akčních skupin

19 Čvc

Členem komise hodnotící Místní akční skupiny v Olomouckém kraji byl i předseda Národní sítě Místních akčních skupin František Winter. Zajímal mě jeho pohled na probíhající hodnocení a jak se Místní akční skupiny připravují na blížící se výstavu Země živitelka.

Probrali jsme toho hodně, takže předkládám jen pár otázek a odpovědí.

V červenci a srpnu probíhá hodnocení Místních akčních skupin. Kdo je hodnotitelem a jaký je cíl hodnocení?
Hodnocení probíhá z podnětu Ministerstva zemědělství, řídícího orgánů. Ministerstvo zemědělství jmenovalo třináct hodnotících komisí ve složení zástupců Místních akčních skupin, Ministerstva zemědělství, krajských Agentur pro zemědělství a venkov a Státního zemědělského intervenčního fondu. Hodnocení Místních akčních skupin se děje poprvé a to u všech 112 Místních akčních skupin v celé České republice. Z hodnocení se získá přehled o práci Místních akčních skupin. Ty budou rozděleny do kategorií, pravděpodobně pěti a podle toho jim budou v dalších letech přidělována kritéria. Jde o nastavení preferenčních kritérií Místních akčních skupin. Velkým významem je vznik aktualizované databáze, která bude podkladem pro vyhlašování dalších výzev na získání finančních prostředků. V neposlední řadě Národní síť Místních akčních skupin získá přehled, jak její členové pracují.

Hodnocení Místních akčních skupin bude jednorázové, nebo bude v příštích letech pokračovat?
Dohoda s Ministerstvem zemědělství je, že hodnocení bude prováděno každoročně, nevíme, jestli ve stejných intencích. Víme, že doba dovolených pro hodnocení není tak trochu šťastná, nicméně si myslím, že Místní akční skupina již podle názvu by měla mít vždy nějakou zastupitelnost a neexistuje, aby v Místních akčních skupinách nebyla přítomna osoba, která umí kdykoliv reagovat na jakoukoliv výzvu řídícího orgánu nebo žadatelů, pro které jsou především určeny.

Co bude výstupem hodnocení?
Výsledky hodnocení budou oznámeny na mezinárodním veletrhu, výstavě Země živitelka, kde bychom chtěli vyhodnotit 10 nejlepších Místních akčních skupin na Večeru venkova, který bude pořádán v pátek 27. srpna 2010 pod hlavičkou Národní sítě Místních akčních skupin. Nebude to pořadí prvních 10, ale bude to taková TOP 10. Toto vyhodnocení, předpokládám, provede již nový pan ministr zemědělství.

Co všechno letos připravily Místní akční skupiny na výstavě Země živitelka za novinky?
Prezentace Místních akčních skupin proběhne v pavilonu R1, což je druhý největší pavilon na veletrhu v Českých Budějovicích. Chceme výstavu pojmout jako prezentaci českého venkova a to ve spojitosti s pavilonem R3, kde bude Agrární komora prezentovat regionální produkty. Dále chceme ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova prezentovat činnost Místních akčních skupin a regionální produkty jako takové, které vznikají v jednotlivých regionech. Jde hlavně o to, že se Místní akční skupiny staly patrony certifikátů regionálních produktů v jednotlivých oblastech České republiky a chtějí je prezentovat a nabídnout návštěvníkům výstavy.

Jaký bude další doprovodný program?
Kromě toho, že se budou Místní akční skupiny prezentovat, tak by na venkovních plochách měla být venkovská tržnice, kde by právě měly být k dostání tyto regionální produkty z území působnosti Místních akčních skupin. Měly by to být nejen potravinářské produkty, ale i umělecké předměty a podobně. Na venkovní ploše, která je mezi pavilonem R1 a R3, bude postavená také venkovská hospoda, kde budou k dostání produkty z pivovarů, které jsou spřáteleny s Místními akčními skupinami. Na venkovním pódiu, které bude vystavené ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a se Spolkem pro obnovu venkova, bude zajištěn celodenní kulturní program, jak v dopoledních tak i v odpoledních blocích a navíc je s Asociací kuchařů domluveno, že v poledním bloku budou předvádět své umělecké kousky, co se týče vaření.

Plánuje se na výstavě Země živitelka odborný seminář nebo podobná akce tohoto typu?
Spolek pro obnovu venkova má tradičně v pátek dopoledne svou konferenci zaměřenou na malé obce a my jsme přišli s návrhem, že bychom mohli udělat panelovou diskusi k vizi, co bude s Místními akčními skupinami a venkovem jako takovým po roce 2013. Chtěli bychom v pátečním odpoledni uspořádat panel, kde pozveme jak zástupce Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, zástupce neziskových organizací a agrárního sektoru. Zkusíme se s nimi pobavit, jakou oni mají představu, co by se v naší vizi mělo objevit, s čím by oni počítali, co by bylo z jejich pohledu dobré pro venkov a zejména k dění po roce 2013. Z toho by měla vize a strategie Národní sítě Místních akčních skupin vycházet a do budoucna se vytvářet.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám krásný den.


Tagy

, , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.