Novodobý břeclavský business s pozemky

2 Lis

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání, v září 2009, projednávalo opakovaně prodej pozemků v lokalitě Pastvisko, ve Staré Břeclavi, v sousedství fotbalového hřiště.

Poprvé byl prodej pozemků zařazen na program jednání zastupitelstva už v dubnu tohoto roku. Pozemky o rozloze 14 957 m2, které jsou v územním plánu určeny pro bytovou zástavbu, tedy jako stavební pozemky, byly radou města doporučeny k prodeji za cenu 230 CZK/m2. Pro porovnání, pokud si občan Břeclavi požádá o koupi pozemku pod stávající garáží, zaplatí městu 1 000 CZK/m2. Tržní cena pozemku pro výstavbu rodinného domku se v zajímavé lokalitě pohybuje okolo 1 200 až 1 500 CZK/m2, a Pastvisko takovou lokalitou je.

Proč se Město Břeclav zbavuje těchto pozemků za každou cenu?

Ano, pozemky nejsou zasíťovány a v současné době se nachází v záplavovém území. Je toto důvod, proč rada města, s péčí řádného hospodáře, doporučila prodej za cenu 230 CZK/m2? Nikde není napsáno, že město tuto lokalitu v budoucnu nezasíťuje. A pokud budou v r. 2010 zrealizována protipovodňová opatření, která v současné době město intenzivně řeší, záplavové území zanikne jako důvod prodat pozemky pod cenou. V případě, že se nepodaří vybudovat ochranné hráze před povodněmi, mělo by město mít zájem v této lokalitě nestavět. Ani jeden důvod tedy není logický pro rozhodnutí, které vládnoucí skupina v Břeclavi přijala.

V současné době na některé pozemky jsou uzavřeny nájemní smlouvy a občané je dlouhodobě využívají jako zahrádky. Během užívání si zde postavili zahradní chatky. Nájemní smlouvy budou vypovězeny s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Pozemky by měly být vráceny městu v původním stavu. Novému majiteli pozemků bude uložena povinnost narovnat se s vlastníky legálně postavených staveb.

Tato citace je ale velmi nekonkrétní a vícevýznamová. Město Břeclav, jako vlastník pozemku, musí vědět, jakou legální stavbu na svém pozemku má a jestli tedy vůbec existují konkrétní závazky, které musí kupující plnit. Pokud ano, tak v jaké finanční výši. Proč má být tedy ve smlouvě pouze nekonkrétně definovaná povinnost? Že by zase nějaká – finta – na občany města?

Předložený materiál nebyl schválen, protože vlastnící sousedních pozemků vznesli připomínku, že prodejem pozemků není zajištěn přístup k jejich nemovitosti. Materiál byl proto vrácen k dopracování.

V září 2009 se o prodeji pozemků jednalo tedy znovu. Tentokrát předmětem prodeje byly pozemky města o rozloze 13 525 m2 za cenu 230 CZK/m2, ostatní podmínky prodeje nebyly změněny. Do městské pokladny by tedy putovalo 3 110 750 CZK. Pozemky se prodávají za účelem bytové výstavby v souladu se zastavovací studií, kterou nechalo město zpracovat. Pro případ, že kupující nedodrží závazek zrealizovat bytovou zástavbu dle této studie, bude sjednána pokuta ve výši 1 000 000 CZK. Jen právníci tuší, zda vůbec je tato smluvní pokuta vymahatelná.

Studie řeší 12 objektů bytové zástavby, ale pouze 4 objekty se nachází na pozemcích města. Zbývající objekty jsou na pozemcích soukromých vlastníků. I v případě, že kupující tedy studii nedodrží, spolu s pokutou zaplatí 304 CZK/m2 a může pak realizovat svůj vlastní investiční záměr.

Materiál však nebyl opět schválen. Byl zase vrácen k dopracování. Tentokrát důvodem bylo jen to, že se prodávají pozemky i pod místní komunikací, která slouží jako výjezd z garáže rodinného domku.

Tento kupující však nepřišel na zasedání zastupitelstva zkrátka. Zastupitelstvo mu schválilo prodej 22,5 ha pozemku v lokalitě Bažantnice. O tomto prodeji se již zmiňuji a podrobně vás s tímto záměrem seznamuji ve svém článku Město Břeclav prodalo ornou půdu 22,5 ha za babku.

A dá se očekávat, že na dalším zastupitelstvu rada města opět prodej pozemků na Pastvisku předloží s doporučením. Nás zastupitelů, kteří s prodejem za tuto cenu nesouhlasíme, je však bohužel menšina.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.