Milionový kšeft s břeclavskými odpady má změnit majitele

1 Úno

S úžasem jsem si přečetla článek uveřejnění v Břeclavském deníku, dne 27. ledna 2010 s názvem Radní města dali Temposu padáka. Článek řeší výměnu společnosti Tempos, firmy dosud určené k likvidaci odpadu ve městě Břeclavi, za společnost Compag.

Výběr společnosti Compag přezkoumává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a tedy výběrové řízení by nemělo být považováno za ukončené a neměl by být vyhlášen vítěz. Proto bych očekávala, že tajemník města Dalibor Neděla se k celé záležitosti zatím nebude vyjadřovat. Tajemník však dokonce paní redaktorce Elišce Windové přiznal, že společnost Tempos v našem městě zajišťovala likvidaci komunálního odpadu několik let v rozporu se zákonem, což si můžete sami dočíst v článku Radní města dali Temposu padáka. Společnosti Compag a Tempos budou spolu ještě jednat, jak je v článku uvedeno. Pokud tedy radnice ústy pana tajemníka svůj výběr již zveřejnila, mohu se i já k procesu výběru firmy vyjádřit. V minulosti mi bylo mé vyjádření radnicí vytýkáno a dokonce jsem se musela zpovídat kriminální policii.

Vítěz výběrového řízení na zajišťování komunálních služeb mě ani v nejmenším nepřekvapil. A to i přes to, že jsem nebyla členkou výběrové komise. Ptáte se, jak je to možné? S výběrem dodavatele na likvidaci komunálního odpadu město začalo již v březnu roku 2008. Ano, tento proces tzv. výběru se děje již 2 roky a dosud není u konce. Průběh celého výběrového řízení i výsledek mi potvrdil, že mé rozhodnutí rezignovat v červnu roku 2008 na pozici členky výběrové komise, bylo správné. Důvody, které mě k tomu tehdy vedly, jsem popsala v článku Čistý štít pro špinavé odpadky nezávislým pohledem, zveřejněným v srpnu 2008 v týdeníku Břeclavsko (zobrazit přepis článku na mém blogu). Komise pro výběr vhodného dodavatele, v pořadí první, byla jmenována z řad radních a zastupitelů Města Břeclavi. V průběhu tohoto výběru byly 3 firmy rozhodnutím rady vyloučeny, aby opět některé z nich byly vzaty zpět do výběrového procesu. Za půl roku předložila výběrová komise radě města výsledky výběru, tedy nejvhodnější nabídku. Nad materiálem bylo mnoho nezodpovězených otazníků, a zřejmě se nedostávalo potřebných uspokojivých odpovědí. A radní odhlasovali, že komisi ruší a za účelem nového posouzení a vyhodnocení předložených nabídek zřídili komisi novou. Tentokrát úřednickou. Je to neuvěřitelné, ale tuto personální obměnu radní odhlasovali s vědomím, že dle zákona se komise může zrušit pouze v případě, že členové komise postupovali v rozporu se zákonem. Kdo teda byl členem komise a porušil zákon? Koho to zajímá, má právo se na břeclavské radnici dotázat.

Jak úspěšná byla úřednická komise? To je rovněž legitimní otázka. Komise vybírala, ale ani tento výběr zřejmě nebyl dle očekávání. Komise tentokrát zrušena nebyla, ale radnice tentokrát zrušila celé výběrové řízení.

Psal se leden 2009. Město vypsalo další výběrové řízení, tzv. jednací řízení s uveřejněním, neboť údajně všechny nabídky byly shledány nevyhovujícími. Pokračuje se však se stejnými společnostmi, se stejnými nabídkami, jen se napíše, která přesně definovaná kritéria mohou společnosti změnit. Dokonce úřednická komise zůstává stejná. Po uplynutí dalšího roku je konečně výběr ukončen. Společnost Tempos, která má na území města Břeclavi vybudovaný sběrný dvůr, je vlastníkem po městě rozmístěných nádob na tříděný odpad, však nevyhrává. Stane se tedy minulostí, že občan Břeclavi může zdarma na sběrný dvůr vyvést odpad? Pouze suť a pneumatiky byly za poplatek. Bude zajištěna i nadále alespoň stejná kvalita služeb? Na tyto otázky nám odpoví až čas.

Jediný konkrétní výstup, který v současnosti máme k dispozici je info, že v loňském roce Město Břeclav zaplatilo 19 000 000 CZK za likvidaci komunálního odpadu. V rozpočtu pro letošní rok je již vyčleněna částka 25 000 000 CZK na stejnou službu. A v případě potvrzení vítězství společnosti Compag je třeba položit si nerudovskou otázku kam s ním. Neb, jak společnost sama přiznává, nemá na území Jihomoravského kraje žádnou provozovnu. Bude třeba řešit sídlo i sběrný dvůr. A i přes to byla jejich nabídka nejlevnější?

Při výběru svozové společnosti by měla být pro město prioritou dvě kritéria. Ekonomická výhodnost a kvalita služeb. A tady jak já tak i nejeden občan Břeclavi si položí stejnou otázku, co z toho Tempos neměl? A co nenabídl? Možná se v Břeclavi dočkáme toho, že nakonec budeme mít sběrné dvory dva. A máme na to?


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.