Koncert věnovaný MUDr. Josefu Kobzíkovi (Primáši Břeclavanu)

23 Srp

Všichni tito lidé přijali pozvání s velkou pokorou a poctou. Vystoupili na promenádním koncertu Kulturní léto na schodech 2011 v Břeclavi, vzdali svoji účastí poctu MUDr. Jožku Kobzíkovi. Primáš Jenda Blažek, cimbál Vlaďka Jarošová (Sháňalová), kontry a zpěv Jožka Severin, tercky Miloš Petrů, basa Jara Tuček, basa a cimbál Miloš Janulík, zpěv Lida Kobzíková a Jara Tuček.

Jakub Kobzík, děda

Jakub Kobzík, v řadě rodiny Kobzíků děda. Byl starostou ve Staré Břeclavě. Ta byla pod jeho vedení považována za nejpokrokovější osadu na Slovácku. Pan starosta Jakub Kobzík podporoval školu, ve které učil pan učitel Antonín Novotný, a ten sbíral lidové písně a měl přímý kontakt na Leoše Janáčka. Pan Jakub Kobzík byl velmi vážený člověk. Byl poslancem v Zemském sněmu a krátce i Říšském parlamentu Rakouska–Uherska. Protože Kobzíků bylo v Břeclavě hodně, měli přezdívku Kobzíček.

Josef Kobzík, otec

Josef Kobzík, otec, byl učitel. Učil v sousedních dědinách, kde se kamarádil se spoustou muzikantů. Pomáhal vybírat a publikovat lidové písně a říkánky při lidových zvycích. Byl oblíbený jak ve škole, tak i ve veřejném životě. Učil hrát mládež na housle, trubku a cimbál.

Například Jožka Ščuka zde získal základy pro svoji hru na cimbál.

Rodina Kobzíků za okupace

Za okupace se Kobzíkovi odstěhovali do Hovoran. Zde dostal pan Josef Kobzík definitivu ředitele školy. Avšak jeho srdce a kamarád Jožka Ščuka ho táhli zpět do Břeclavi, kam se v roce 1954 vrátil. Josef Kobzík, otec, zemřel v roce 1971. Jeho život byl ve spojení s kulturou Podluží velmi bohatý.

MUDr. Josef Kobzík

MUDr. Josef Kobzík se narodil 18. března 1929 a zemřel 6. října 2000. Vystudoval Lékařskou fakultu v Brně. Hudbě se věnoval od dětství. Velký vliv na něj měl otec, který mu dal hudební vzdělání a ovlivnil jeho další hudební život. Nemluvil nikdy zbytečně a byl pedant.

V roce 1954 založil MUDr. Josef Kobzík cimbálovou muziku Břeclavan. V podstatě současně vznikl i taneční soubor Břeclavan. Za asi 50 let jeho působení v cimbálové muzice, pod jeho vedením, sehrál Břeclavan asi 2 000 vystoupení doma a v zahraničí takřka po celé Evropě. S muzikou nahrál osm dlouhohrajících nosičů.

Tyto dvě tělesa spolu vystupují dodnes. Břeclavan čerpal z lidových písní a mohl se opírat o velkou řadu výrazných osobností a nositelů lidové písně. Poštorenští Vlastik Kopuletý, Františ Hlavenka. Bratři Jožka a Martin Šestákové z Lanžhota. František Koneček a Slávek Zugar z Mikulčic, Jožka Severín z Tvrdonic, sestry Lidka a Maryša Malčicovi dnes Lidka Kobzíková a Maryša Sochorová z Hlohovce, Květa Nešporová Černá ze Staré Břeclavi a sbor Starobřeclavských tetiček.

Pan MUDr. Josef Kobzík připravoval programy na slavnosti ve Tvrdonicích a Strážnici. Na jeho podmět a za pomoci Marty Ondráškové, Vlastika Kopuletého a Franty Macínky vznikly Hudecké dny, které měly být původně putovní – Horácko, Dolnácko a Podluží vždy k nějakému výročí. Pro velký zájem a úspěch zůstaly Hudecké dny na Podluží.
Tito lidé přinesli do Břeclavanu mnoho písniček.

Břeclavan se stal pojmem nejen v našem region, ale i v celé republice. Soubor byl velmi úspěšný v zahraničí.
Inspiroval mnoho muzikantů a vzniklo zde mnoho nových cimbálových muzik. Osobnost a práce doktora Kobzíka měla a má dodnes velký vliv na kvalitu a charakteristiku cimbálové muziky na Podluží.

MUDr. Josef Kobzík si uvědomoval význam tohoto folkloru a byl autorem nebo se významně podílel na akcích, které jsou známé dodnes jako Besedy u cimbálu, Ve Staré Břeclavě. V roce 1955 pomáhal obnovit Národopisné slavnosti ve Tvrdonicích, kde bylo typické spojení se jmény Jožka Severin a s dětmi Julií a Jožkou nebo s Josefem Rampáčkem a Františkem Studénkou.

Na konci sedmdesátých a začátkem devadesátých let procházel Břeclavan generační krizí. Vždy se však podařilo zachovat soubor dodnes.

MUDr. Josef Kobzík měl kolem sebe vždy velmi kvalitní muzikanty. K již uvedeným nelze opomenout MUDr. František Blažek, Staňa Reichmann, Vlastimil Kopuletý, Karel Furza, RNDr. Miloš Petrů, Jan Zaviačič, František Kameník, Franta Macinka, Pavel Čech, Jan Beran, Vladimír Hnátek, Jan Kachyna, Jiří Vrbka, Jiří Holásek, Vladka Zhánělová, Arnošt Smolík, Josef Ščuka, Zdeněk Pavlů, František Šulák, Jara Švach, Jaroslav Hlaváč, Pavel Zugárek, bratři František a Miroslav Zachovalý a další. Těch, kteří spolupracovali s MUDr. Josefem Kobzíkem bylo opravdu hodně. MUDr. Josef Kobzík měl obrovskou popularitu a vážnost.
Ve svých 65 letech přenechal Břeclavan MUDr. Františku Blažkovi.

MUDr. Josef Kobzík byl lékař internista, epidemiolog, v muzice vynikající houslista, primáš, tanečník, dramaturg a choreograf. Tvůrce hudebních písňových úprav a harmonií.

Všichni ti, kteří tohoto vzácného člověka úmyslně poškodili, ať se stydí. Ti, kteří byli vtaženi do kausy Dopis, ať si to srovnají ve svém svědomí. Nás, kterých je drtivá většina, budeme mít MUDr. Josefa Kobzíka, jako nesmrtelnou ikonu spojenou s městem Břeclav a Podlužím vůbec, ve svých srdcích s láskou.

Na scénáři pro koncert Kulturní léto na schodech 2011 se podíleli Yarin Janota, Lidka Kobzíková, Jara Tuček, Franta Macinka, Miloš Petrů.

Podkladem pro scénář byla kniha Primáš Jožka Kobzík.


Tagy

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.