Kam kráčíš, břeclavská kulturo

17 Zář

Snažila jsem se, leč sama toho moc nezmohu a v současné době jsem přestala být i kompetentní. Kultura je přece zlatem Jižní Moravy.

Kultura, to je ta oblast, kde město musí konečně přehodnotit dotační politiku. Mělo by začít finančně více podporovat kulturní a společenské aktivity, posílit partnerství veřejného a soukromého sektoru k udržení místních kulturních tradic. Je třeba silněji podporovat profesionální a amatérské instituce v oblasti kultury a společenských aktivit. Musí se také konečně uznat, že ve městě je víc než jeden odborník na kulturu. Také je nutné více jednat se zástupci spolků. Tuto skutečnost jsem si velmi dobře uvědomovala. Při své práci sem se snažila na pravidelných setkáních krúžků více naslouchat jejich potřebám. Řešili jsme nejen provozní problémy kulturních domů, ale na základě dohody o transparentnosti jsme řešili i vlastní představení krúžků na podiích našich partnerských měst nejen u nás, ale i v zahraničí. Existence krúžků a jejich fungování má svůj specifický význam.

Spolky jsou totiž živými konzervami, nositeli lidových tradic a tvořeny jsou pokračovateli lidových tanečníků, zpěváků a muzikantů. Čerpají z bohaté rodinné tradice, která se dědí z otce na syna.

Co nabízí město krúžkům za jejich vzornou reprezentaci našeho města?

Ano, vybudovali jsme kulturní domy. Bohužel se však naplnily předpovědi, že provozovat kulturní dům bez profesionálních pracovníků, je velmi náročné. Krúžkům by velmi ulehčilo, kdyby město platilo alespoň jednoho pracovníka, který by působil jako kulturní pracovník, případně jako správce kulturního stánku. Zabýval by se přípravou a tvorbou samostatných nebo importovaných kulturních programů všech žánrů. Systémově by byl řešen plán kultury v regionu s dostatečným předstihem, konečně by byl aktuální kulturní kalendář a to dokonce zkoordinovaný s akcemi okolních kulturních domů. Tím, že se akce překrývají, trpí celý region a cestovnímu ruchu to nepřispívá. Touto systémovou činností by se zkvalitnila a zpřehlednila nabídka kultury v našem městě ale i v celém LVA. Mohly by se začít realizovat samostatné i společné kulturní projekty, které by mohly být spolufinancovány z finančních zdrojů kraje, případně evropských fondů. Vždyť náš kraj má skutečně co nabídnout.

Břeclav se vždy mohla pyšnit velice kvalitním kulturním programem. To zejména díky jejím nadšeným obyvatelům, pro které slovní spojení „zachovávání tradic“ a „kulturní vyžití“ nejsou jen bezduchou frází. Město na tento fakt bohužel pohlíží příliš samozřejmě.

Do týdeníku Břeclavsko napsala Dagmar Adámková, místostarostka města Břeclav, dne 17. září 2008.


Tagy

, , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.