Jak vznikl Gobbet

Když jsem si v roce 2006 vyřizovala živnostenský list a rozjížděla jsem své podnikání v oblasti vodohospodářských poradenských služeb, cítila jsem potřebu zaštítit se nějakým názvem a zřídit si vlastní internetové stránky.

Za název jsem si zvolila anglické slovo gobbet, což je v překladu kapka, což vystihuje oblast mého podnikání do poslední vlnky.

Čas plynul a s ohledem na můj kariérní postup přestal původní obsah plnit svůj účel. Následně tyto internetové stránky prošly spoustou změn až k dnešní podobě.