Hurá máme rollboardy, město jásá, ekonomové pláčou

25 Srp

Rada Města Břeclavi rozhodla dne 7. dubna 2010 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby Turistický informační systém – Jih Moravy s předpokládanou cenou 2 000 000 CZK bez DPH.

Tuto kauzu ve svém článku Cedule lákající na Lednicko-valtický areál stály Břeclav přes dva miliony řeší i MF DNES.

Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky a výzva k podání nabídky byla zpracována odborem školství ještě téhož dne a následně vyvěšena na úřední desce.

Hurá máme rollboardy, město jásá, ekonomové pláčou

Naši radní se pravděpodobně domnívali, že informovanost o Břeclavi je malá. To chápu. Ne každý Břeclavák a návštěvník našeho města má přehled o památkách a historii Břeclavi. Otázkou však zůstává, proč město Břeclav vynakládá ze svého rozpočtu velké peníze na propagaci památek Lednicko-valtického areálu a jižní Moravy, umístěného daleko mimo hranice katastru města. Tato aktivita přeci plně náleží k posouzení a zafinancování Dobrovolnému svazku obcí Lednicko-Valtického areálu a také Jihomoravskému kraji. A Město Břeclav má být v těchto aktivitách jedním z partnerů v projednávání, přípravě i spolufinancování projektu, ne však hlavním a jediným investorem.

Hodnotící kritéria

Po přečtení Výzvy k podání nabídky, tedy požadavku vedení města na provedení prací, z jednotlivých bodů přímo křičí otázky, na které by bylo záhodno znát odpovědi, protože zadávací dokumentace a kritéria pro výběr dodavatele jsou, domnívám se, nejasná.

  • Při investici 2 000 000 CZK by město mělo mít jasno a tedy uchazečům definovat, jaký minimální rozsah prací očekává. Aspoň počet nosičů v Břeclavi a okolí, a také, kde jsou ta přilehlá vytypovaná místa Lednicko-valtického areálu a jižní Moravy. Nebo snad umístění rollboardů ponechalo město zcela na nápaditosti uchazečů?
  • Hodnotící kriterimu číslo 2, tedy Projekt lokace. Očekávala bych, že zadavatel, tedy město, konkrétně uvede, co projekt lokace obsahuje, jinak takové hodnotící kritérium je nejednoznačné. Tento popis v zadávací dokumentaci však město neuvedlo. Opomenutí, neznalost nebo úmysl? Uchazeči si tedy mohou předložit cokoliv a zadavatel, tedy město, může hodnotit nabídky jakkoliv?
  • Třetí hodnotící kritérium je Informační nosič, grafické a estetické zpracování, použité materiály. Město konkrétně nepopsalo jak bude hodnoceno grafické a estetické zpracování nosiče, což by mohlo znamenat, že hodnocení se nebude držet předem stanovených pravidel, ale bude vycházet z pohledu každého jedince. Dále město neuvedlo, jak budou hodnoceny použité materiály, tedy co je pro město lepší (dřevo, kov, plast a podobně). Opomenutí, neznalost nebo úmysl? Uchazeči si tedy mohou předložit cokoliv a město může hodnotit nabídky jakkoliv?
  • Hodnotící kritérium číslo čtyři Obsah vizuální informace, kdy má být hodnoceno opět grafické a tentokrát výtvarné zpracování, a také kvalita a množství sdělených informací. Už na první pohled subjektivní kritérium, které se nedá objektivně hodnotit. Objektivně by se snad dalo zhodnotit jen množství sdělených informací, ale i to pouze sečtením množství použitých slov. Ale toto snad opravdu páni radní na mysli neměli. Uchazeči si tedy mohou předložit cokoliv a město může hodnotit nabídky jakkoliv?
  • Kriterium číslo pět Záruky, ani v tomto případě město konkrétně neuvedlo, jaké záruky má na mysli, zda za výrobu nosičů (za splnění dodávky v termínu) nebo za kvalitu nosičů nebo za trvanlivost vizuálních informací na těchto nosičích nebo snad vše dohromady? Opomenutí, neznalost, nebo úmysl? Uchazeči si tedy mohou předložit cokoliv a město může hodnotit nabídky jakkoliv?

Nejasně definovaná hodnotící kritéria číslo 2 až 5 ovlivňují ze 70% výběr dodavatele zakázky. Celých jedenáct a půl dne měli uchazeči lhůtu pro informování, vypracování a podání nabídky. Dne 28. dubna 2010 Rada Města Břeclavi schválila vítěze. Výsledkem jsou nahodile rozmístěné rollboardy, u kterých bude následně asi navíc i předmětem sporu, kdo se postará o jejich údržbu, ochranu před poškozením či zničením.


Tagy

, , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.