Hodnocení Místních akčních skupin v Olomouckém kraji

19 Čvc

V uplynulém týdnu jsem se jako členka hodnotící komise zúčastnila hodnocení Místních akčních skupin. Ministerstvo zemědělství v úzké spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin (prezentace) a Státním zemědělským intervenčním fondem připravilo hodnocení činnosti Místních akčních skupin.

Hodnocení probíhá během tří týdnu ve všech třinácti krajích, hodnotící komise jsou tříčlenné. Výstupy poslouží jako podklad pro přehled činnosti jednotlivých Místních akčních skupin a stavu plnění strategického plánu LEADER. Dobře fungujícím akčním skupinám pak budou přiděleny takzvané bonusy na rok 2011 a ty budou vodítkem pro rozdělení finančních prostředků, jako dodatečný příspěvek pro osmačtyřicet Místních akčních skupin. V Olomouckém kraji jsem měla možnost poznat práci dvanácti z nich.

Podle toho, jak moc je každá akční skupina v místě svého působení aktivní, tak se jí daří realizovat či nerealizovat investiční projekty ve spolupráci s obcí, místními podnikateli a neziskovými organizacemi.

Některé stavby nebo společenské akce byly velmi zajímavé a já se inspirovala dobrými nápady. Protože jsem ale jako členka komise podepsala mlčenlivost, nemohu se zatím veřejně vyjadřovat ke konkrétním projektům.


Tagy

, , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.