Břeclav nakoupila kolotoče za dva miliony korun

24 Srp

V dubnu Rada Města Břeclavi vybrala na základě výběrového řízení firmu, která za 2 000 000 CZK bez DPH splní jejich představy o propagaci Města Břeclavi. Vítěz výběrového řízení finanční limit radou města stanovený dodržel, naopak ještě 20 000 CZK městu ušetřil.

Fotografie rollboardů naleznete na konci tohoto příspěvku.

V květnu vybraná firma, co by generální dodavatel akce Turistický informační systém – Jih Moravy, vytvoření TIS ve městě Břeclavi a přilehlých vytypovaných místech a Jižní Moravy, mohla začít na této zakázce pracovat. Doba zpracování díla byla stanovena do tří měsíců od podpisu smlouvy.

Tuto kauzu ve svém článku Cedule lákající na Lednicko-valtický areál stály Břeclav přes dva miliony řeší i MF DNES.

Co tedy za částku 2 376 000 CZK s DPH, čerpané z rozpočtu Města Břeclavi, je občanům Města Břeclavi dodáno? S přihlédnutím k péči řádného hospodáře a smysluplném a obhajitelném hospodaření s veřejnými prostředky nechť každý zhodnotí aktivitu radnice sám.

Turistický informační systém v konečné podobě, dle návrhu vítěze, znamená rozmístit 24 kusů rollboardů, o jejichž konkrétní podobě se dočtete ve článku Jiřího Tichého s názvem Břeclavská turistická propaganda. Jeden kolotoč stál 99 000 CZK s DPH.

Dále uvádím informace, které mi byly na městském úřadu poskytnuty dne 11. srpna 2010, kdy jsem se byla dotazovat na podrobnosti této investice.

Kolik a kde

Rollboardy jsou umístěny v Břeclavi (5 kusů), Lanžhotě (1 kus), Lednici (2 kusy), Valticích (1 kus), Podivíně (1 kus), Hlohovci (1 kus) a u celkem třinácti saletů Lednicko-valtického areálu.

Generální dodavatel rollboardu

Dodavatelská společnost Milan Veselý je v pozici generálního dodavatele, zajišťuje inženýrskou a projektovou činnost; grafické práce, návrh a výroba propagačních materiálů není její obvyklou činnosti, tyto práce si zajistila pravděpodobně prostřednictvím jiné firmy.

Za kolik

Společnost Milan Veselý nabídla toto členění dohodnuté ceny za dodání 24 kusů rollboardů, kterou výběrová komise a následně rada města schválila.

Dohodnutá cena za celkem 24 kusů rollboardů je součtem

  • vytvoření TIS (turistický informační systém) za 360 000 CZK,
  • zpracování projektu lokálního umístění za 120 000 CZK,
  • projednání umístění boardů za 150 000 CZK,
  • zajištění povolení za 100 000 CZK,
  • výrobu boardů 1 250 000 CZK.

Cena bez DPH je tedy 1 980 000 CZK, částka DPH činí 396 000 CZK a celková cena je 2 376 000 CZK.

Co si asi představit pod jednotlivými činnostmi

Vytvoření TIS (turistický informační systém), laicky řečeno, jsou to použité fotky a text. Zajímavost použitého textu může posoudit každý sám. Přínos toho projektu na zvýšení návštěvnosti Břeclavi je nezjistitelný.

Zpracování projektu lokálního umístění je umístní rollboardů, tečka na mapě, tedy 24 teček na mapě, snad foto a krátký popis konkrétního místa.

Projednání umístění s vlastníky pozemků (tedy s jednotlivými obcemi, státem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně Lesy České republiky, LZ Židlochovice, snad Pozemkovým úřadem a dalšími) a s dotčenými úřady (Památkový úřad, stavební úřad). Projednání znamená mít souhlas s umístěním stojanů a uzavření nájemních smluv o umístění na pozemku. Pro úředníka tedy napsání jedné žádosti, textově totožné, se změnou pouze adresáta. Práce na jeden den pro šikovného úředníka a až tři dny, pokud je úředník víc než méně šikovný.

Zajištění povolení pro mobilní rollboard? Mobilní rollboard žádné povolení podle stavebního zákona nepotřebuje. Snad je třeba ohlášení v případě, že tento kolotoč bude posuzován jako reklama. O jaké další povolení se může jednat je mi záhadou.

Výroba rollboardů, ano, nosič se musí opravdu vyrobit. Na můj dotaz, kdo skutečně tyto rollboardy vyráběl, jsem dostala jen odpověď, že vše zajišťoval generální dodavatel, tedy společnost Milan Veselý a bylo na této společnosti, komu výrobu 24 kusů rollboardů za necelých jedna a půl milionu nechá udělat.

Rozmístění bez vědomí vlastníků pozemků

Rollborady byly rozmístěny bez projednání se všemi vlastníky pozemků, tedy i bez jejich vědomí. A přitom zpracování lokálního umístění, projednání, povolení stojí městskou pokladnu 370 000 CZK, DPH z této částky činí 74 000 CZK, celkem tedy 444 000 CZK s DPH. Téměř půl milionu. A za co? Kde rollboardy nechtějí, tak se odkutálí dál.

Nájem a pojištění

A co vedení města ještě vůbec neřešilo? Že za pronájem pozemku mohou, a také chtějí, vlastnící pozemků každoročně určitý finanční obnos. Za úvahu by také stálo, zda mobilní majetek v částce 100 000 CZK za kus by nebylo vhodné pojistit (krádež, vandalismus a podobně). A nebo už by nám měl být jedno osud těchto kolotočů, majetek města v částce bezmála dva a půl milionu korun?

Zima, reklamace, servis a rollboardy

O udržitelnosti tohoto projektu jsem nedostala bližší informace, ač jsem se ptala. Snad jen, že rollboardy nebudou na zimu uklizeny, ale zůstanou na místě. Zda, kdo a za kolik bude případně opravovat závady, změnu barvy na polepu po celoročním provozu mi nebyl nikdo schopen říct. A přitom řešení dlouhodobé udržitelnosti navrhovaného systému bylo základní podmínkou soutěže.

Fotografie


Tagy

, , , , , , , , , , , , ,


Podobné příspěvky

Žádné komentáře

Reagovat

Musíte být přihlášen pro vložení komentáře.